Skelbiamos varžytuvės užsienio lietuvių lituanistinio švietimo ir sporto projektams

0

www.alkas.lt

Užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos, bendruomenės, lietuvių organizacijos, susijusios su švietimu ar sportu, kviečiamos dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos varžytuvėse ir gauti finansavimą savo švietimo ar sporto projektams, įvairioms veikloms, mokymo priemonėms įsigyti.

Paraiškos bus priimamos iki sausio 8 dienos.

Varžytuvių tikslas – skatinti užsienio lietuvius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti lietuvybę, telkti lietuvių bendruomenes užsienyje, kad jos įsitrauktų į sveikatą stiprinančią ir fizinį aktyvumą didinančią veiklą.

Varžytuvėms gali būti teikiamos dvi atskiros paraiškos.

Pirmoji – neformaliajam lituanistiniam švietimui, antroji – užsienio lietuvių sportui finansuoti.

Lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos, kurios vykdo užsienio lietuvių neformalųjį lituanistinį švietimą ir yra registruotos Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų registre, ar jas vienijančios organizacijos gali teikti projektus, kuriuose numatomas bendradarbiavimas su kitomis lituanistinėmis mokyklomis, Lietuvos švietimo įstaigomis, pvz., bendros vaikų stovyklos, mainai.

Į finansavimą taip pat galėtų pretenduoti lituanistinių mokyklų veikla, skatinanti mokinių motyvaciją mokytis lituanistinėje mokykloje, mokyklų rengiamos nuotolinės varžytuvės, mokymai lituanistinės mokyklos mokiniams, mokytojų, užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų atstovų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitų priemonių kūrimas, leidimas, įsigijimas.

Užsienio lietuvių organizacijos kviečiamos teikti sporto projektus.

Galėtų būti finansuojami sporto renginiai, sporto inventoriaus, reikalingo sporto veikloms vykdyti, įsigijimas, trenerių, fizinio aktyvumo specialistų, užsienio lietuvių bendruomenių sporto tarybų atstovų kvalifikacijos tobulinimas Lietuvoje ir užsienyje.

Atrenkant finansuotinus projektus pirmenybė bus teikiama tiems, kurie atitinka nustatytus bruožus.

Pvz., skiriant lėšas metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitoms priemonėms įsigyti – pradedančioms veiklą lituanistinėms mokykloms, kurios veikia ne ilgiau kaip vienus metus, ir mokykloms, kuriose per paskutinius mokslo metus mokinių skaičius padidėjo ne mažiau kaip 20 proc.

Atrenkant finansuotinus sporto projektus, pirmenybiniais bus laikomi tie, kuriuose numatytas bendradarbiavimas su Lietuvos sporto organizacijomis, taip pat visiems projektams, turintiems papildomus finansavimo šaltinius.

Čikagos lituanistinė mokykla | cikagoslituanistinemokykla.org nuotr.
Čikagos lituanistinė mokykla | cikagoslituanistinemokykla.org nuotr.

Vertinant projektus atsižvelgiama į šiuos bruožus:

ar sprendžiamos svarbiausios užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto problemos, ar išsikelti tikslai aiškūs, ar numatytomis veiklomis bus skatinama lietuvybė, kokia projekto teikėjų kvalifikacija ir patirtis, projekto tęstinumas ir kt.

Paraiškas ir kitus dokumentus varžytuvėms iki sausio 8 d. (Lietuvos laiku) reikia pateikti elektroninio pašto adresu daiva.zemguliene@smsm.lt.

Daugiau žinių skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapyje.

Iškilus klausimams, kreiptis ŠMSM tel. +370 661 09 525 ir el. p. daiva.zemguliene@smsm.lt.

Nuo kitų metų užsienyje veikiančios neformaliojo švietimo lituanistinės mokyklos taip pat gaus ne tik varžytuvinį, bet ir užtikrintą, nuoseklų finansavimą iš Lietuvos valstybės biudžeto ir pirmą kartą lėšas galės naudoti patalpų nuomai ar jų išlaikymui, mokytojų atlyginimams, vadovėliams ir kitoms ugdymui būtinoms priemonėms, įskaitant ir skaitmenines, įsigyti ar nuomoti. Iš viso tam numatyta 1,7 mln. Eur.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia