Seinuose paminėtos vysk. A. Baranausko mirties metinės

0

2022 m. lapkričio 26 d. sukako 120 metų, kai Seinuose mirė lietuvių poetas ir Seinų vyskupas Antanas Baranauskas. Šia proga Seinų bazilikoje šv. Mišias atnašavo Elko vysk. J. Mazur, o „Lietuvių namuose“ Seinuose surengtas vyskupo gyvenimo ir nuveiktų darbų pristatymas. 

Antano Baranausko paveldo tyrėjai – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vadovė dr. Inga Liepaitė bei A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus Anykščiuose direktorius Antanas Verbickas skaitė paskaitą „Antanas Baranauskas Seinų vyskupo soste“, buvo eksponuojamos iš Anykščių atvežtos A. Baranausko bibliotekai priklausančios knygos, koncertavo Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“.

Renginio dalyvius sveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius bei Seinų miesto burmistras Arkadiusz Nowalski, kurie deklaravo tolesnį bendradarbiavimą bei pabrėžė Antano Baranausko dvasinio palikimo svarbą abiejų tautų gyvenime.

LR konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis padėkojo už vysk. A. Baranausko atminimo įamžinimą, paminklo statybos iniciatoriams bei Seinų ir Anykščių savivaldybėms už vystomą bendradarbiavimą. Ragino dar labiau plėsti kultūrinius ir ryšius turizmo srityje. „(…) Vysk. A. Baranauskas buvo įvairiapusis, jo asmenyje matome religingą žmogų, bet jo veikla neapsiribojo tik pašaukimu, jo darbai puoselėjant lietuvybę, literatūrą ir net domėjimasis tiksliaisiais mokslais, suvaidino didelį vaidmenį katalikiškame lietuvių ir lenkų kultūriniame paribio gyvenime“, – teigė konsulato vadovas.

Baigiantis minėjimui buvo apdovanoti mokiniai – piešinių konkurso „Sūduvių veikla Seinuose“ laureatai.

Vysk. A. Baranauskas gyveno ir dirbo Seinuose 1897–1902 metais. Palaidotas Seinų katedros koplyčioje. 1999 m. Seinuose iškilmingai atidengtas paminklas A. Baranauskui. Jo autorius – skulptorius Gediminas Jokūbonis. Nuo 2000 m. Seinuose veikia Vysk. Antano Baranausko vardu pavadintas fondas „Lietuvių namai“ Seinuose.

LR konsulato Seinuose inf.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia