Seinų–Punsko krašte lankėsi Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos delegacija

0

Rugsėjo 11 d. Seinų–Punsko krašte lankėsi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus atstovai. Berznyke ir Seinuose jie aplankė Lietuvos savanorių kapus bei pagerbė Seinų vyskupo ir lietuvių poeto Antano Baranausko atminimą. Delegacijos nariai, tarp kurių buvo Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ dalyviai, prie savanorių kapų sugiedojo Lietuvos himną, padainavo kelias partizanų dainas, padėjo atminimo vainikus ir uždegė žvakutes. 

LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas, sveikindamas atvykusiuosius, padėkojo už iniciatyvą apsilankyti Seinų–Punsko krašte ir pagerbti 1919–1920 metų Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvius bei Lietuvos partizanų atminimą. „Tai įkvepia taip pat vietos lietuvius saugoti savo tautinę tapatybę, kelia pasididžiavimą garbinga krašto praeitimi ir stiprina ryšį su Lietuva“, – sakė R. Motuzas.

Politiniai kaliniai ir tremtiniai taip pat lankėsi Šlynakiemyje (Punsko savivaldybė), kur Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo vietoje kartu su vietos gyventojais uždegė atminimo žvakutes, sugiedojo Lietuvos himną ir kelias partizanų dainas.  

Vizitą vainikavo meninė dalis, kuri vyko Punsko lietuvių kultūros namuose. Koncertavo „Tėviškės aidai“ (vad. Gediminas Kraužlys) ir folkloro ansamblis „Vilnelė“ (vad. Laima Purlienė). Punsko jaunių teatras „Kregždė“ (vad. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) parodė istorinį montažą „Daumantas“. Meninei programai baigiantis, buvo pristatyta Punsko „Aušros“ leidykloje išleista nauja R. Pauliukaitienės knyga apie partizanus „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“.

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus nariai lankėsi Seinų–Punsko krašte. Ši sąjunga palaiko pastovų ryšį su Lenkijoje gyvenančiais lietuviais ir populiarina šio krašto istoriją Lietuvoje.

LR konsulato Seinuose inf.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia