Rengiami siūlymai įtraukti etnosportą į Lietuvos sporto įstatymą

0

Pastaruoju metu Etninės kultūros globos taryboje daug dėmesio skiriama Lietuvos etnosporto, t. y. etnografinio sporto, plėtros klausimui. 2021 m. vasario 9 d. vykusiame EKGT posėdyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos etnosporto komiteto atstovai, nutarta kreiptis į Seimo Sporto ir jaunimo reikalų komisiją su siūlymu tobulinti Lietuvos sporto įstatymą numatant etnosporto vystymo priemones.

Numatyta siūlyti, kad Sporto įstatyme atsirastų etnosporto terminas ir jo apibrėžimas. Nutarta rekomenduoti, kad tarp svarbiausių įstatyme apibrėžtų sporto principų būtų ir pagarbos iš praeities paveldėtoms lietuviškoms tradicijoms sporto srityje principas. Nuspręsta siūlyti Sporto įstatymo korekcijas, kurios užtikrintų etnosporto politikos atsiradimą, įtvirtintų etnosporto srities atstovų dalyvavimą Lietuvos sporto taryboje, padėtų etnografiniam sportui rasti vietą švietimo sistemoje ir kitose visuomenės gyvenimo srityse.

Rengdama šiuos siūlymus EKGT siekia, kad etnosportas įgytų aukštesnį – teisiškai pripažinto ir apibrėžto reiškinio – statusą. Pasak EKGT pirmininkės Dalios Urbanavičienės, toks tikslas nėra neįprastas tarptautiniame kontekste: „Ne vienoje pasaulio valstybėje tradiciniai žaidimai ir sporto šakos yra įteisinti vienokiais ar kitokiais teisės aktais. Tradiciniai žaidimai ir sporto šakos figūruoja UNESCO dokumentuose, pripažįstant šį sportą nematerialiojo kultūros paveldo dalimi“.

EKGT kartu su Lietuvos etnosporto komitetu tikisi, kad įtraukus etnosportą į Lietuvos sporto įstatymą etnosporto egzistavimui bus užtikrinta būtina valstybės finansinė ir kitokia parama. Kol kas etnosportas Lietuvoje plėtojamas tik entuziastų pastangomis. „Visos varžybos vyksta tik privačių rėmėjų geros valios dėka, – teigia Lietuvos ristynių federacijos prezidentas Tomas Gervė. – Treniruočių programų įgyvendinimas irgi priklauso tik nuo entuziastų. Kad tokios sporto šakos galėtų egzistuoti, reikalingas bent minimalus valstybės palaikymas“. Pasak Lietuvos etnosporto komiteto prezidento Stanislavo Bajurino, didesnis valstybės palaikymas yra reikalingas ir siekiant tokių tikslų, kaip etnografinių sporto šakų aktyvesnis integravimas į švietimo bei ugdymo sistemą, Lietuvos etnosporto žaidynių surengimas.

Svarbu ir tai, kad etnosporto terminą apibrėžus teisiniu lygmeniu, dingtų galimybės manipuliuoti šiuo terminu. Atsirastų daugiau aiškumo, kokiais principais remiantis etnosportas gali būti išskiriamas iš kitų sporto sričių. 

EKGT informacija

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia