Punsko parapijos skelbimai

0
  • Balandžio 8–9 dienomis vyks gavėnios rekolekcijos. Jas ves kun. Vinc Nguyen Kim Hoan (kun. Vincentas) iš Vietnamo. Kviečiame susitaikyti su Viešpačiu.
  • Ateinantis sekmadienis yra Kristaus kančios sekmadienis. Verbos bus šventinamos per kiekvienas šv. Mišias. Procesija vyks per Sumos šv. Mišias. Surinktos aukos bus skiriamos bažnyčios puošybai šv. Velykų proga.
  • Kitą sekmadienį po aštuntos valandos šv. Mišių parapijos salėje bus susitikimas su tėvais, kurių vaikai ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą.
  • Gegužės 8 dieną yra organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris (prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio kapo). Kviečiame dalyvauti. Registruotis galima pas Anastaziją Sidarienę ir Anelę Krakauskienę.
  • Gavėnios laikotarpiu penktadieniais einamas ir apmąstomas Kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos giedami Graudūs verksmai ir einama procesija.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia