Punsko parapijos skelbimai

0

1. Ateinantį sekmadienį aukos bus renkamos Elko kunigų seminarijos išlaikymui. Prašome pasimelsti pašaukimų intencija.

2. Kitose parapijose jau vyksta gavėnios rekolekcijos. Esant reikalui, prašom į kunigą kreiptis ryte arba vakare.

3. Mūsų parapijoje gavėnios rekolekcijos vyks balandžio 8–9 dienomis. 

4. Gegužės 8 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Kaišiadoris prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio kapo. Kviečiame dalyvauti. Registruotis galima pas Anastaziją Sidarienę ir Anelę Krakauskienę.

5. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais einamas ir apmąstomas Kryžiaus kelias, o sekmadienį po Sumos giedami Graudūs verksmai ir einama procesija.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia