Punsko parapijos skelbimai

0
  1. Gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas. Kviečiame į bendrą maldą.
  2. Artėjantį sekmadienį po kiekvienų šv. Mišių bus renkamos aukos misijoms paremti.
  3. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos III ir IV advento sekmadieniais prieš 8.00 val. šv. Mišias.
  4. „Caritas” platina žvakes. Surinktos aukos bus skirtos benamiams žmonėms. Kas nori, gali įsigyti ir padėti vargšams.
  5. Mūsų parapijoje advento rekolekcijos vyks gruodžio 17–18 dienomis.
  6. Elko vyskupas augziliaras Adrianas Galbas išvyksta atlikti ganytojiškas pareigas į Katovicas. Pasimelskime už vyskupą, kad Viešpats jį toliau laimintų tolimesnėje jo tarnystėje.
  7. Kviečiame visus į bendrą maldą advento metu.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia