Punsko parapijos skelbimai

0
  1. Rugsėjo 1-ąją prasideda naujieji mokslo metai. Šv. Mišios 8 val. ryto. Melsimės už mokytojus, mokinius, auklėtojus, tėvus. Kviečiame į bendrą maldą.
  2. Rugsėjo 1-ąją 19 val. Punsko lietuvių kultūros namuose bus rodomas filmas „Jotvos ženklu pažymėti“. Kviečiame dalyvauti.
  3. Šv. Kazimiero draugija iš Seinų rugsėjo 11 d. organizuoja piligrimystę į Šiluvą. Kelionės kaina 80 zlotų. Išvykimas 6.30 val. nuo bažnyčios aikštės. Registruotis pas Anelę Krakauskienę.
  4. Praeitą sekmadienį rožančiaus metu atėjo į bažnyčią vyras, kuris keikėsi, rėkė ir trukdė melstis. Prašome parapijiečių, kad sureaguotų į tokius išpuolius. Už tokius veiksmus yra baudžiamoji atsakomybė. Kai vyksta pamaldos ar šv. Mišios, negalima trukdyti maldos. Šv. Mišių metu negalima ateiti į presbiteriją – joje gali būti tik kunigai ir patarnautojai.
  5. Galima jau pasiimti Žolinių vainikus iš bažnyčios ir parsigabenti į savuosius kaimus.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia