Didžioji savaitė Punsko bažnyčioje

0
  1. Pradedame Didžiąją savaitę; minėsime Didžiuosius Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykius.
  2. Didįjį ketvirtadienį minėsime Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų įsteigimą. Didįjį ketvirtadienį melsimės už dvasininkų luomą ir pašaukimus. Pamaldos vyks 18 val. Pagal Episkopato paliepimą, Švenčiausiojo Sakramento įstatymas bus pagrindiniame altoriuje; adoracija vyks individualiai. Adoracija truks iki Didžiojo penktadienio pamaldų.
  3. Didįjį penktadienį minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį. Prašome laikytis rimties ir sauso pasninko. Šią dieną Bažnyčia neaukoja šv. Mišių, tik atlieka Kristaus kančios pamaldas. Pamaldos vyks 18 val. Po Kristaus kančios pamaldų Švenčiausiasis Sakramentas bus perneštas į Kristaus kapą. Adoracija truks iki Didžiojo šeštadienio 19 val.
  4. Didįjį šeštadienį Bažnyčia budi prie Kristaus kapo. Laikomasi pasninko bei rimties. Episkopato paliepimu, nebus šventinami velykiniai valgiai. Vakare 19 val. pradėsime Velyknakčio pamaldas. Episkopato paliepimu, nebus šventinama ugnis ir vanduo. Pamaldas pradėsime bažnyčioje. Krikšto liturgijos metu bus atnaujinami tik Krikšto pažadai: nebus vandens pašventinimo ir apšlakstymo. Adoracija vyks individualiai iki 8 val. ryto.
  5. Velykų rytą 8 val. pamaldas pradėsime nuo Kristaus kapo. Po pamaldų nebus procesijos, bet kunigas su Švenčiausiuoju Sakramentu išeis prie didžiųjų durų ir Juo palaimins visą parapiją. Toliau šv. Mišios vyks įprastai. Pagal Episkopato paliepimą, prieš velykinius pusryčius šeima turėtų pasimelsti. Maldą veda tėvas arba motina. Maldų tekstus paskelbsime vėliau.
  6. Velykų antros dienos šv. Mišių tvarka, kaip kiekvieną sekmadienį.
  7. Visiems parapijiečiams ir svečiams linkime Dievo palaimos ir sveikatos. Tegu prisikėlęs mūsų Viešpats Jėzus Kristus stiprina mūsų tikėjimą, viltį ir meilę ir padeda kovoti su mūsų žmogiškomis silpnybėmis.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia