Punsko parapijos skelbimai

0

1. Birželio 29 d. švęsime šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus. Atlaidus ves Kalvarijos klebonas kunigas Algirdas Žukauskas. Po Sumos šv. Mišių bus Švč. Sakramento įstatymas ir procesija. Kviečiame dalyvauti vaikus, jaunimą ir visus parapijiečius. Šią dieną galima gauti atlaidus: reikia priimti šv. Komuniją ir pasimelsti Apaštalų Sosto intencija.

2. Ketvirtadienį birželio 24 dieną siautė audra. Šioji audra išlaužė medžius kapinėse – buvo sugriauti ir sudaužyti keli paminklai. Remiantis įstatymu parapija nėra atsakinga už padarytą žalą. Kviečiame pasirūpinti ir apdrausti savo artimųjų kapavietes.

3. Prasidėjo atostogų laikas. Kviečiame nepamiršti maldos ir šv. Mišių – nuo maldos nėra atostogų.

4. Liepos 2 dieną 20.30 val. Punsko senosiose kapinėse prie koplyčios vyks giesmės ir maldos vakaras. Giedos mūsų parapijos jaunimas ir svečiai iš Lietuvos. Esant blogam orui, renginys vyks Lietuvių kultūros namuose. Kviečiame dalyvauti. Renginio metu bus renkamos aukos muzikinei įrangai įsigyti.

5. Šią savaitę tęsime kalėdojimą. Dėkojame už aukas parapijos reikalams.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia