Punsko parapijos skelbimai

0
  1. Didįjį ketvirtadienį minime Paskutinės vakarienės – Eucharistijos ir Kunigystės sakramento įsteigimą. Pasimelskite už mus, kunigus, kad geriau tarnautume Dievui ir Bažnyčiai. Pamaldos 18 val., pagal tradiciją – lenkų kalba.
  • Ligonius lankysime visą Didžiąją savaitę. Kas nori prašome paimti kunigą.
  • Didįjį penktadienį minime Jėzaus Kristaus kančios ir mirties dieną, prašome užlaikyti rimtį ir sausą pasninką. Šią dieną Bažnyčia neaukoja šventųjų Mišių, tik atlieka Kristaus kančios pamaldas. 17 val. – Kryžiaus kelias. Po to vyks Kristaus kančios pamaldos. Kryžiaus pagerbimo metu nebučiuojame kryžiaus, tik atiduodame pagarbą nusilenkdami, po to bus šv. Komunija ir procesija į Kristaus kapą. Dar vėliau vyks individuali adoracija.
  • Penktadienio Kryžiaus adoracijos rinkliava visame pasaulyje yra skiriama Šventosios Žemės katalikiškų bažnyčių išlaikymui.
  • Nuo Didžiojo penktadienio vakaro pradėsime Dievo Gailestingumo noveną – devyndienį.
  • Didįjį šeštadienį Bažnyčia budi prie Kristaus kapo. Užlaikome rimtį ir pasninką. Šventinsime Velykų stalo valgius. 10 PL; 11 LT; 12 LT; 13 LT.
  • Vakare – 19 val. pradėsime Velyknakčio pamaldas. Prašome atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti ir indelį šventam vandeniui. Šiomis dienomis galime išgyventi daug dvasinio gyvenimo momentų, tik reikia ateiti į bažnyčią ir nuoširdžiai dalyvauti apeigose ar tyloje pasimelsti – adoruoti Jėzų.
  • Sekmadienį švęsime Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmes. 5.30 pradėsime procesiją aplink bažnyčią, paskui šv. Mišios, Dievo Gailestingumo vainikėlis ir palaiminimas. Į iškilmingą Velykų ryto procesiją kviečiame vaikus, jaunimą, šeimas, visus procesijos dalyvius, apsirengusius šventiniais arba tautiniais rūbais. Kviečiame visus svečius ir parapijiečius aktyviai dalyvauti pamaldose.
  •  Velykų antrą dieną, pirmadienį, šv. Mišios sekmadienio tvarka.
  1. Pagal valdžios nustatytą tvarką bažnyčioje vienam žmogui turi būti skiriama 20 kv. m. Mūsų bažnyčioje vienu metu gali būti apie 45 žmones.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia