Punske paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena

0

Liepos 17-ąją dieną Punske buvo paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena. Konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas, sveikindamas susirinkusius tautiečius, pažymėjo, kad ši diena yra ypatinga Lenkijos lietuviams, nes Dariaus ir Girėno atminimas yra įamžintas dabartinėje Lenkijos teritorijoje, Myslibuže (buvęs Soldinas). Savo skrydžiu per Atlantą šie didvyriai norėjo išgarsinti Lietuvą ir suvienyti Lietuvos išeiviją su tėvynėje likusiais lietuviais. „Džiaugiamės, kad jūs sudarote labai svarbią pasaulio lietuvių bendruomenės dalį, palaikydami tvirtus ryšius su Lietuva ir visas savo pastangas telkdami tautinės tapatybės išlaikymui“, – sakė R. Motuzas.

Renginio metu buvo pristatytas „Aušros“ leidyklos išleistas komiksas „Pyraganos“, kuris yra skirtas pasaulio lietuvių jaunimui. Jį parengė Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovai, gimę ir augę Suvalkų trikampyje. Šiuo leidiniu siekiama ne tik įamžinti čia gyvenantiems lietuviams svarbius istorinius įvykius, bet taip pat moderniu būdu supažindinti su Punsko, Seinų ir Suvalkų kraštu bei istorija. Komiksas jau pasiekė XVI pasaulio jaunimo kongreso, birželio mėn. vykusio nuotoliniu būdu, dalyvius. Kitų metų vasarą jaunimas iš viso pasaulio susirinks į Punską tęsti kongresą jau žinodamas šio krašto istoriją ir kultūrą.

Komikso leidybą rėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

LR konsulato Seinuose inf.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia