Popiežius aukojo Mišias už mirusius nuo koronaviruso

0

Pradėdamas trečiadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotas Mišias, popiežius paprašė kartu su juo melstis už pastarosiomis savaitėmis mirusius žmones, koronaviruso aukas, ypač už gyvybę paaukojusius medikus.

„Šiandien melskimės už mirusius, už tuos, kurie neteko gyvybės dėl koronaviruso. Norėčiau, kad ypatingai melstumės už medicinos darbuotojus, kurie mirė pastarosiomis dienomis. Jie paaukojo gyvybę tarnaudami sergantiesiems.“

Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius, popiežius sakė, kad Dievas yra artimas savo tautai. Jis nori, kad ir mes būtume vieni kitiems artimi.

Abiejuose šios dienos skaitiniuose kalbama apie Įstatymą, kurį Dievas davė savo tautai ir kurį Jėzus galutinai ištobulino. Dievo duotas Įstatymas – tai ne žmogaus laisvės suvaržymas, bet Dievo artumo žmonėms ženklas. „Koks artimas mums yra Viešpats, mūsų Dievas, kada jo šaukiamės“, – sakė Dievo Įstatymą gavę izraelitai. Dievas mums yra artimas, sakė Pranciškus. Jis visą laiką keliauja kartu su savo tauta.

O kaip žmogus atsiliepia į Dievo artumą? Šventajame Rašte netrūksta nedėkingumo ir bėgimo nuo Dievo pavyzdžių. Dievas nori būti mums artimas, o mes nuo jo tolstame. Jau pirmuose Biblijos puslapiuose kalbama apie Adomą ir Ievą, kurie bando pasislėpti nuo Dievo. Jie nusidėjo ir bando slėptis. Nuodėmė visada žmogų atitolina nuo Dievo. Nusidėjęs žmogus slepiasi, nenori Dievo artumo. Kai žmogus nutolsta nuo Dievo, sakė popiežius, jis klimpsta vis gilyn į blogį, net iki žudymo. Ir apie tai kalbama jau pačioje Biblijos pradžioje: brolis nužudė brolį.

Mūsų Dievas yra mums artimas ir jis nori, kad ir mes būtume artimi jam ir vieni kitiems. Ypač dabartinės pandemijos metu būkime vieni kitiems artimi. Turime laikytis fizinio atstumo, turime saugotis, kad neužsikrėstume, bet jauskimės vieni kitiems artimi: vieni už kitus melskimės, vieni kitiems padėkime, ieškokime naujų artumo būdų. Turime būti vieni kitiems artimi, nes Dievas yra mums artimas. Jis yra artumo Dievas.

Prašykime Viešpatį artumo malonės, sakė popiežius baigdamas homiliją. Nesislėpkime vieni nuo kitų, jauskimės vieni už kitus atsakingi. Būkime artimi, kaip „artimas mums yra Viešpats, mūsų Dievas, kada jo šaukiamės“. (JM / VaticanNews)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia