Pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos deklaracija dėl glaudesnio bendradarbiavimo švietimo srityje

1

Šiandien (2019 11 20 – red.) Varšuvoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius ir Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministras Dariušas Piontkovskis (Dariusz Piontkowski) pasirašė deklaraciją „Dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo“. Deklaracijoje abi šalys įsipareigoja intensyviau bendradarbiauti švietimo srityje: rengiant ir adaptuojant vadovėlius, organizuojant kvalifikacijos tobulinimą mokytojams, stiprinant pagalbą mokykloms, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir kt.

„Šis dokumentas bus tvirtos ir aiškios gairės, kaip mums gerinti lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ugdymo kokybę. Įsipareigojimai aprėpia beveik viską: ir ugdymo sąlygų gerinimą, aprūpinimą vadovėliais, mokymo priemonėmis, ir mokytojų kvalifikaciją, ir nuolatinę ugdymo stebėseną, rezultatų fiksavimą. Kitas žingsnis bus – parengti darbo planą, sukonkretinantį deklaracijoje numatytus tikslus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Dokumente, be kita ko, abiejose šalyse susitariama centralizuotu būdu aprūpinti mokyklas gimtųjų kalbų vadovėliais, užtikrinti vadovėlių ir papildomų mokymo priemonių finansavimą. Lenkijoje besimokantiems lietuviams mokiniams būtų finansuojamas lietuvių kalbos, istorijos, kultūros ir Lietuvos geografijos vadovėlių įsigijimas. Taip pat bus rengiami nauji vadovėliai, skirti tautinių mažumų mokykloms, o mokytojams organizuojami mokymai, kaip veiksmingai dirbti su naujais vadovėliais ir mokymo priemonėmis. 

Dokumente užfiksuoti susitarimai sistemingai stebėti lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ugdymo kokybę, periodiškai apibendrinti rezultatus. Abi šalys bendradarbiaus užtikrindamos brandos egzaminų tinkamą terminijos, taisyklingos kalbos ir suprantamų formuluočių vartoseną.

Iki 2020 m. kovo 1 d. bus parengtas planas, kaip įgyvendinti deklaracijos nuostatas. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo sukurti darbo grupę, kuri būtų atsakinga už deklaracijos nuostatų realizavimą, ir ne rečiau kaip kartą per metus keistis informacija apie rezultatus. 

Deklaracija parengta atsižvelgiant į 1994 m. Vilniuje sudarytos Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties nuostatas, 1998 m. pasirašyta abiejų vyriausybių sutartimi dėl bendradarbiavimo, pernai lapkritį Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respublikos ugdymo plėtotės centro ir Lenkijos Respublikos švietimo plėtros centro deklaracija dėl bendradarbiavimo švietimo srityje, taip pat lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo grupės darbo rezultatus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyrius

1 KOMENTARAS

  1. Ši deklaracija nebereikalinga,nes: 1/ Punsko-Seinų-Suvalkų krašte moksleivių lietuvių yra keli šimtai, tad Lenkija -žinant jos orumą- be jokių sutarčių kelių lietuviškų mokyklų visokius poreikius su užmertomis akimis privalėtų be jokių raginimų kuo geriausiai tenkinti.Bet tikrovė yra kita,šios kelios mokyklos silpnai,deja, aprūpinamos finasiškai,vadovėliais lietuvių kalba.Be to Lietuvių kultūros centro įsteigimas Suvalkuose,kuriame veiktų ir lietuviškas vaikų darželis,mokykla taip ir įvairiaus lygmens Lenkijos valdžios yra ignoruojamas,nors vietiniai lietuviai ir lietuvių bendruomenė deda didžiulias pastangas,o poreikis būtinas; 2/ Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos /nors deklaracijoje ji minima ! /,o tik lenkakalbių bendrija,tad pagal tarptautinę teisę jai nepriklauso ženklios privilegijos švietimo ir mokslo srityje.Tuo tarpu šios tautinės bendrijos švietimo tinklas Lietuvoje yra geriausiai išvystytas pasaulyje .Tad lyginti Lenkijos lietuvių ir Lietuvos lenkakalbių turimą potencialą švietimo srityje,kuris kelis šimtus kartų skiriasi, yra nepalyginami dalykai,o deklaracijoje apgaulingai lyginama.
    Išvada: Ši deklaracija yra Lietuvos valdžios vasalinio politinio elgėsio Lenkijos atžvilgiu išdava.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia