Renginys partizanams atminti Anykščių krašte

0

2023 m. gegužės 13 d. Andrioniškyje vyko paskutinio partizaniškojo pavasario 70-mečio atminties renginys – Anykščių krašto partizanų, jų palikuonių bei Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis, kurį organizavo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus.

Renginys prasidėjo šventine rikiuote su vėliavomis prie paminklo Lietuvos partizanų vadui Antanui Slučkai-Šarūnui.

Šv. Mišias už Tėvynę ir jos gynėjus Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje aukojo (su parapijos klebonu Mindaugu Šakiniu) ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Vėliau Arklio muziejaus Striukų sodyboje Niūronyse vyko renginio dalyvių popietė, kurioje pagrindinį pranešimą apie partizanų kovas Anykščių krašte skaitė LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis istorikas Gintaras Vaičiūnas. Prisiminimais apie antisovietinį pasipriešinimą dalijosi Lietuvos partizanas Jonas Kadžionis-Bėda ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Sąskrydžio dalyvius sveikino Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas ir kiti svečiai. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio sveikinimai buvo perduoti Lietuvos partizanų ir tremtinių artimiesiems bei Anykščių raj. merui.  

Vėliau Lietuvos partizanų artimieji dalijosi savo atsiminimais apie artimus žmones, buvo pristatomos patriotinės dainos, vyko partizaniški pietūs bei partizanų slėptuvės ieškojimas.

Renginyje talkino LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės, Anykščių 505-oji pėstininkų kuopa, LŠS  Plk. Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės Anykščių 901-oji šaulių kuopa.

Renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir kitų organizacijų atstovai iš Kauno, Panevėžio, Anykščių ir kitų Lietuvos vietovių.

Raimundas Kaminskas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia