Punsko parapijos skelbimai

0

1. Per Vėlines, lapkričio 2 dieną, šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka. Prieš sumą giedosime egzekvijas už visus mirusius.  

2. Lapkričio 2 dieną 15 val. kapinių koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus mirusius, palaidotus mūsų parapijos kapinėse.

3. Iki lapkričio 7 dienos bus meldžiamasi prie katafelio, kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir giedamas Viešpaties angelas už mirusius. Per visą oktavą galima dėti ant sudėtinių mišių. Bažnyčia per oktavą suteikia visuotinius atlaidus. Popiežius Pranciškus prailgino oktavą iki pirmojo advento sekmadienio. Norint gauti atlaidus, reikia priimti komuniją, aplankyti kapines ir pasimelsti už mirusius.

4. Nuo lapkričio mėnesio kiekvieną pirmą ir trečią mėnesio šeštadienį po vakaro šv. Mišių vyks adoracijos, kurių metu bus meldžiamasi įvairiomis intencijomis. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia