Ateis už mane galingesnis

0

sb, punskas.pl

Evangelija (Lk 3, 10–18)

    Minios klausinėjo Joną Krikštytoją: „Tai ką gi mums daryti?!“

    Jis joms sakydavo: „Ką turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“.

    Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“

    Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“.

    Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“

    Jis jiems sakė: „Nieko neskriauskite, melagingai neskųskite, tenkinkitės savo alga“.

    Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems bylojo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateis už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė; jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

    Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia