Kas bus finansuojama 2022-aisiais metais?

0

Gruodžio 15 dieną Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija pateikė informaciją apie Lenkijos tautinių mažumų projektų finansavimą 2022-aisiais metais.

Bus finansuojama:

Lenkijos lietuvių žurnalas „Aušra“ – 325 000 zl

Lenkijos lietuvių žurnalas vaikams „Aušrelė“ – 34 000 zl

Seinų lietuvių leidinys „Šaltinis“ – 32 000 zl

Lietuviškų ansamblių sąskrydis – 25 000 zl

Lenkijos lietuvių draugijos 65-mečio jubiliejus – 18 000 zl

Punsko Žolinės folkloro mugė – 16 500 zl

Vaikų teatrų festivalis – 19 500 zl

Lietuvių kalbos, geografijos ir istorijos konkursai – 19 500 zl

Lietuvių papročių ir tradicijų puoselėjimas – 26 000 zl

Bažnytinių chorų šventė Žagariuose – 7500 zl

Šv. Kazimiero dienai skirtas koncertas – 4000 zl

Punsko kultūros namų ansamblių veikla – 36 500 zl

Chorų šventė „Lietuva brangi“ – 13 100 zl

Klojimo teatrų festivalis – 13 200 zl

Vaikų dainų festivalis „Dainorėlis“ – 11 000 zl

Tautinių mažumų susitikimai – 20 200 zl

Kapelų šventė Seinuose – 19 000 zl

Seinų „Lietuvių namų“ ansamblių veikla – 85 200 zl

„Lietuvių namų“ renginiai – 22 500 zl

Lenkijos lietuvių organizacijų veiklai skirta:

Šv. Kazimiero draugijai – 15 000 zl

Antano Baranausko fondui „Lietuvių namai“ – 215 000 zl

Lenkijos lietuvių draugijai (LLD) – 74 000 zl

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijai (LLEKD) – 8 000 zl

Finansavimo negauta:

Adventiniam vakarui Seinuose

Estradinei dainų šventei

Janinos Aleksaitės poezijos rinktinei

Poezijos ir dainos šventei Suvalkuose

Rasos šventei (Joninėms)

Vėlinių koncertui

LLEKD (folklorinių ansamblių rūbams ir kt.)

Apie Lenkijos lietuvių projektų finansavimą 2022-aisiais metais pasakoja LLD pirmininkas Robertas Slovikas.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia