Įsteigtas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ateities fondas

0

Sausio 11 d. PLB pirmininkė Dalia Henke pasirašė sutartį su Lietuvių Fondu dėl PLB ateities fondo įsteigimo.

Fondo tikslas – panaudoti palūkanas užtikrinti Lietuvių Chartoje ir PLB Konstitucijoje numatytų tikslų ir uždavinių vykdymą siekiant išsaugoti lietuvybę. Vienas
iš svarbiausių istorinių tikslų yra išlaikyti lietuvių kalbos mokymą pagal vieningą švietimo sistemą išeivijoje.

Fondo įsteigimui surinkta 13 tūkst. JAV dolerių.

Fondo įkūrimui aukojo:

5 tūks. JAV dolerių:

Vida Bandis

1 tūkst. JAV dolerių:

Jūratė Caspersen

Dalia, Melanie ir Jonas Henke

Gintaras Karosas

Ramūnas ir Skirma Kondratas

Aušrelė Liulevičienė

Gintaras ir Skirmantė Marijauskai

dr. Timothy ir Daina Smith

JAV Lietuvių Bendruomenės Arizonos apylinkė

Dėkojame aukojusiems!

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia