Edvardui Šiugždai atminti

0
Edvardas Šiugžda

Mirus inžinieriui, visuomenininkui, sąjūdiečiui, 
buvusiam „XXI amžiaus“ redaktoriui 
Edvardui Šiugždai (1944–2023),
sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą   
artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Edvardo patriotiškumo, tautiškumo, kūrybiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  bei  Kovo 11-osios gatvės bendrija

Edvardas Šiugžda gimė 1944 m. balandžio 17 d. vargonininko šeimoje Vilkaviškyje. Tėvas dirbo skirtingose vietose (Vilkaviškyje, Pajevonyje, Alvite, Gražiškiuose), todėl šeimai teko kilnotis iš vienos vietos į kitą, o Edvardas didžiąją vaikystės dalį praleido Pajevonyje.

1962 m. baigęs vidurinę mokyklą įstojo į Kauno politechnikos institutą. KPI baigęs pradėjo dirbti Kauno radijo montavimų moksliniame tyrimų institute radijo inžinieriumi. 1980 m. pradėjo dirbti Kauno skaičiavimo technikos remonto gamykloje. Sovietmečiu dalyvavo tautinėje, patriotinėje ir katalikiškoje veikloje.

Nuo 1978 m. įsitraukė į pogrindinės spaudos platinimą, vėliau pats ėmė rašyti į „Rūpintojėlį“, „Aušrą“, „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. 1983 m. leido kultūrinės, filosofinės krypties žurnalą „Viltis“. Parengė beveik visų septynių išėjusių „Vilties“ numerių medžiagą.

Sovietinės KGB buvo nuolat sekamas. 1986 m. gegužės 22 d., ieškodami pogrindinių religinių ir politinių leidinių, KGB darbuotojai jo bute atliko kruopščią kratą. Buvo bandyta sudaryti bylą, bet įkalčių KGB nesugebėjo rasti. Nuo tolesnio KGB susidorojimo išgelbėjo Atgimimas.

Už dalyvavimą 1987 m. mitinge Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo buvo atleistas iš darbo, keletą mėnesių buvo bedarbis, bet jau plevėsavo Sąjūdžio vėliavos, todėl grąžintas į buvusią darbovietę.

Atgimimo metais įsidarbino atsikūrusiame Vytauto Didžiojo universitete, bet netrukus iš jo buvo pašalintas. Buvo Kauno Sąjūdžio grupės steigėjas ir beveik nuolatinis Tarybos narys. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę įstojo į Lietuvos krikščionių demokratų partiją, ėmė redaguoti jos leidžiamą laikraštį „Apžvalga“, kartu dirbo Briuselyje kaip Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Baltijos kraštų informaciniame biure.

Pasibaigus darbo kadencijai Belgijoje grįžo į Lietuvą. Nuo 1992 metų pradėjo dirbti laikraščio „XXI amžius“ redaktoriumi, kurį laiką kartu būdamas ir „Apžvalgos“ redaktoriumi. Vėliau redagavo tik „XXI amžių“. Šiam laikraščiui atidavė svarbiausius gyvenimo metus, didžiausią rūpestį ir aukodamas sveikatą. „XXI amžių“ E. Šiugžda redagavo iki 2014 metų pabaigos, o vėliau su pertraukomis – iki 2018-ųjų. Paskui iki mirties buvo „XXI amžių“ leidžiančios VšĮ „Naujasis amžius“ direktoriumi.

2013 metais E. Šiugždą prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo LDK Gedimino ordino riterio kryžiumi.

2023 m. kovo 2 d. E. Šiugžda išlydėtas į tėviškę – Vilkaviškį. Palaidotas Vilkaviškio kapinėse, šalia tėvų ir pernai mirusios žmonos.

Raimundas Kaminskas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia