Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!

0

 Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Gerąją Dievo Naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“ Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.

Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Tai Viešpaties žodis.

Evangelijos skaitinio komentaras

Štai Evangelija: „Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: ‚Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!‘“ Jėzus pradeda savo misiją, pakviesdamas brolius iš jų darbo – žvejybos, kviesdamas sekti Juo ir mokytis taikaus žmonių gaudymo teisingumo karalystei meno. Jie pagal pranašų tradiciją yra kviečiami susidurti su neteisingumu ir mesti jam iššūkį, perkeisti pikta į gera. Šiuo istorijos laikotarpiu buvo tik viena gerų naujienų versija: geros Romos naujienos. Dabar prieš juos ir prieš mus – pasirinkimas. Ar mes rinksimės eiti kokio nors žemiško lyderio pėdomis, ar pėdomis Dievo Sūnaus, kurio žodžiai sukelia sąmyšį visose tautose? Žvejai atsakė akimirksniu: paliko tai, ką darė. DABAR į šį klausimą turime atsakyti ir mes, palikti kažkurį iš savo senųjų kelių. Tai laikas, kai galime tapti dalele Dievo tinklo, gaudančio žmones Jo karalystei.

 Iš Bible Diary 2005. Megan McKenna

Vertė Viktorija Trublenkovaitė

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia