Paminėtos Juozo Lukšos-Daumanto žūties metinės

0

2020 m. rugsėjo 4 d., minint 69-ąsias Juozo Lukšos-Daumanto žūties ir neseniai praėjusias 99-ąsias gimimo metines, buvo surengti renginiai pagerbti ne tik šį legendinį partizaną, bet ir prisiminti visą Lukšų šeimą.  

Šventinis renginys prasidėjo Kauno raj. Pabartupio kaime, kur bendražygio išduotas žuvo Juozas Lukša-Daumantas (1921–1951). Lukša – buvęs partizanų Birutės rinktinės vadas, Lietuvos kovojančio pogrindžio atstovas Vakaruose, du kartus nelegaliai kirtęs sovietų kontroliuojamą Lietuvos sieną. Vėliau kurį laiką, slapstėsi įvairiuose bunkeriuose, pas rėmėjus, kol buvusio bendražygio išduotas 1951 m. rugsėjo 4 d. žuvo…

Maldą partizano atminimui sukalbėjo Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas kun. Kazimieras Skučas. Susirinkusiuosius pasveikino LK sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro viršininkas plk. ltn. Vygandas Vilčiauskas. Susirinkusiems dainavo Kauno „Aušros“ gimnazijos mokiniai. LK Juozo Lukšos mokymo centro kariai atliko Garbės salves – už Juozą Lukšą-Daumantą, už brolius partizanus ir už Tėvynę Lietuvą.

Prienų raj., ant Veiverių skausmo kalnelio, maldą už žuvusius brolius partizanus sukalbėjo Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebonas kun. Kęstutis Vosylius. Čia ilsisi ir perlaidoti, sovietmečiu stribų išniekinti, pasaloje nukauto Jurgio Lukšos-Piršlio (1920–1947) palaikai. Čia palaidotas ir prieš keletą metų miręs, buvęs partizanas, tremties ir mirties Gulago sunkumus iškentęs Antanas Lukša-Arūnas (1923–2016). Čia yra ir simbolinis jauniausio brolio Stasio Lukšos-Juodvarnio kapas (1926–1947), nes tikroji jo palaidojimo vieta nežinoma.

Vlties žodžius ant Skausmo kalnelio tarė LR Seimo narės Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Irena Hasė, Prienų raj. savivaldybės atstovai ir kiti svečiai.

Prienų raj. Juodbūdžio kaime Lukšų sodyboje paminklinį ženklą pašventino Veiverių Šv. Liudviko parapijos klebonas kun. Kęstutis Vosylius.

Čia susirinkusiems sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys A. Kupčinskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus vyriausiasis patarėjas Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Songaila, nuo Lukšų šeimos ir artimųjų padėkos žodžius tarė Antano Lukšos dukra Dalia ir Vinco Lukšos dukra Marija. Susirinkusieji buvo pavaišinti Prienų krašto suvalkietiška koše ir Lukšų sodybos mėtų arbata.

Renginyje dalyvavo LK sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro kariai, šauliai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai, LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo, LK kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių bendrijos KOLYMA, LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio atstovai, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenės nariai, Kauno „Aušros“ gimnazijos ir Garliavos Adomo Mitkaus Mastaičių skyriaus mokiniai, Lukšų šeimos nariai, giminės ir kiti svečiai. Renginį vedė Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas.

Ačiū renginio organizatoriams už puikų renginį.

Raimundas Kaminskas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia