Velykų laikotarpis Seinų parapijoje. Skelbimai

0

Kovo 26 d. Penktadienis

19 val. iš Seinų bažnyčios eis maldininkai link Smalėnų, Vidugirių, Krasnavo. Melsis prie pakeliui esančių kryžių ir bažnytėlių. Bus nešamas kryžius ir einamas Kryžiaus kelias lenkų kalba.

Kovo 28 d. Verbų sekmadienis

13 val. – šv. Mišios lietuvių kalba Seinų bazilikoje

Velykų Tridienis

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis ir Viešpaties Prisikėlimo diena yra švenčiamos kaip viena iškilmė.

Balandžio 1 d. Didysis ketvirtadienis

16.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios lietuvių kalba Žagarių bažnytėlėje

Balandžio 2 d. Didysis penktadienis

Viso pasaulio bažnyčiose šią dieną šv. Mišios nėra aukojamos.

16.30 val. – Didžiojo penktadienio pamaldos lietuvių kalba Žagarių bažnytėlėje 

Balandžio 3 d. Didysis šeštadienis

13 val. – bus šventinami velykiniai valgiai

18 val. – iškilmingos Velyknakčio šv. Mišios lietuvių kalba Žagarių bažnytėlėje

Raginame atsinešti savo krikšto žvakę (kurią uždegsime Krikšto pažadų atnaujinimo metu). Taip pat gerai būtų, kad atsineštumėte indelyje vandens, kuris bus pašventintas per Velyknakčio apeigas.

Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus:

Didįjį ketvirtadienį – už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą;

Didįjį penktadienį – už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią;

Didįjį šeštadienį – už Krikšto pažadų atnaujinimą.

Didįjį penktadienį privalomas pasninkas.

Balandžio 4 d. Velykų sekmadienis

8 val. – Rezurekcija – procesija ir iškilmingos šv. Mišios lietuvių kalba Seinų bazilikoje

Balandžio 5 d. Antroji Velykų diena

Šv. Mišios lietuvių kalba:

10 val. – Žagarių bažnytėlėje 

13 val. – Seinų bazilikoje

Švč. Mergelės Marijos koplyčioje Seinų bazilikoje kiekvieną ketvirtadienį 16 val. renkasi maldos grupė. Kviečiame prisijungti visus, kas tik gali.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia