Vasario 16-oji Suvalkuose

0

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Suvalkuose vyko vasario trečiąjį sekmadienį, t. y. vasario 19 d. Šia proga pas suvalkiečius svečiavosi Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės atstovai ir jos vadas plk. ltn. Gintautas Andrišėnas su žmona Viktorija ir dar didelis būrys palaikančiųjų asmenų. Kartu su jais atvyko ir Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos Šiaulių rinktinės vadas Vytautas Staišiūnas su žmona Skaidra.

Mieste svečius pasitiko Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė ir visi nuvyko su gėlėmis ir žvakutėmis į Suvalkų kapines prie Bakalaževska g., kur pagerbė Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo, 1863 m. sukilimo dalyvio Juozapo Radziukyno bei šio sukilimo aukos, kun. Jurgio Dailidės atminimą.

Vėliau svečiai pasivaikščiojo po Suvalkų senamiestį ir trumpam užsuko susišilti į LLD Suvalkų skyriaus būstinę – „Vienybės“ klubą.

Šventės meninė programa vyko Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – Dievo Gailestingumo šventovėje. Minėjimas prasidėjo pamaldomis, kurias už Lietuvos valstybę ir jos laisvės kovotojus aukojo Punsko parapijos vikaras kun. Povilas Slaminis. Šv. Mišios buvo neįprastos, o „giedamos“ – savo skardžiais balsais džiugino mūsų širdis Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės ansamblis (vad. Vilius Grušnius), vargonais grojo vargonininkas kpt. Karolis Jarmala. Psalmę giedojo pats ansamblio vadovas, o skaitinius – kaip įprastai – perskaitė suvalkietis Kostas Leončikas. Tokių iškilmingų, pakilių lietuviškų pamaldų Suvalkuose dar nebuvo. Tai didelė dovana mums Vasario 16-osios proga.

Po šv. Mišių, sugiedojus Lietuvos himną, ten pat, bažnyčioje, svečiai pristatė patriotinę meno programą. Nors koncertas buvo neilgas (mus ribojo laikas, nes jau 17.00 val. turėjo būti mišios lenkų kalba), bet labai aukšto lygio. Prie pat altoriaus puikavosi Lietuvos valstybės ir Lietuvos generolo Povilo Plechavičiaus karių sąjungos Vilniaus rinktinės vėliavos.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis su žmona, Lenkijos lietuvių draugijos valdybos pirmininkas Robertas Slovikas, kun. Povilas Slaminis, vietinės parapijos klebonas kun. Jerema Sykulski, „Suvalkiečio“ redaktorė Birutė Burdinaitė-Ołów, Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Suvalkų lietuvių vaikų darželio atstovai bei kiti Suvalkų lietuviai.

Šventinės apeigos buvo tęsiamos „Vienybės“ klube. Atvykusius dar kartą trumpai pasveikino LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė O. Virbylienė ir suteikė žodį konsului G. Mackeliui bei LLD valdybos pirmininkui Robertui Slovikui. Jiems pasisakius, kun. Povilas Slaminis sukalbėjo trumpą maldą ir palaimino maistą. Vaišindamiesi susirinkusieji nuoširdžiai bendravo.

Pasistiprinus prasidėjo „neoficialusis“ koncertas. Karių ansamblis padovanojo dar ne vieną skambią dainą, o ir Suvalkų lietuvių „Ančios“ kolektyvas (vad. Vytautas Batvinskas) padainavo keletą dainų. Linksmai pagrojo prieš kelerius metus įsikūrusi „Ančios“ kapela (vad. V. Batvinskas) su Karoliu Jarmala. Tarp dainų įsipynė ir poezijos posmai. Vilnietis Dainius Gudelis perskaitė Jono Strielkūno eilėraštį „Lietuva“, o suvalkietis Pranas Sovulis savo sukurtą eilėraštį „Kodėl nesidžiaugti?“.

Ne tik bažnyčioje, bet ir klube vyravo pakili nuotaika, o nuoširdus bendravimas lydėjo visus ištisą dieną. Gaila buvo skirstytis, bet susitarta tęsti užmegztą gražią draugystę ateityje.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

O. Virbylienės nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia