Tebūna Jam lengva Punsko žemelė!

0

Alfonsas Jurkevičius gimė 1934 m. Šlynakiemio kaime. Mokėsi Šlynakiemio ir Žabariškių pradinėse mokyklose. 1953 m. baigė Suvalkų licėjų. Mokėsi Lomžos, vėliau Vroclavo kunigų seminarijose. 1959 m. birželio 21 d. įšventintas kunigu. Dirbo sielovados darbą Vroclavo parapijose, aktyviai dalyvavo Vroclavo lietuvių bendruomenės veikloje, atnašavo pamaldas lietuvių kalba. Jam suteiktas monsinjoro garbės titulas.

2009 m., po 50 kunigystės metų, išėjo į pensiją ir toliau patarnavo Smoleco parapijos žmonėms.

Atostogų metu atvykdavo į Punską, atnašaudavo šv. Mišias, sakydavo pamokslus.

2018 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė jį apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Prelatas Alfonsas Jurkevičius mirė naktį iš balandžio 4 į 5. Jo laidotuvės vyko 2022 m. balandžio 9 d. Punske.

Tebūna Jam lengva Punsko žemelė!

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia