Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė Suvalkuose

0

Ypatingos pamaldos vyko 2020-09-14 (pirmadienį) Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Jose dalyvavo Suvalkų lietuvių bažnytinis choras, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Mišių metu buvo paminėta Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė bei palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijų ir jo kanoninio paveikslo intronizacijos (iškilmingas įvesdinimas į bažnyčią) antrosios metinės. Tai įvyko lygiai prieš dvejus metus. Kodėl ši šventė minima rugsėjo 14 d.? Kokia jos istorija? Apie tai norėčiau trumpai skaitytojams papasakoti.

Suvalkų lietuviai gieda per mišias bažnyčioje

Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, 326 m. rugsėjo 14 d. atrado Romos imperijos imperatoriaus Konstantino I Didžiojo motina šv. Elena. Istorikai sutinka, kad tai atsitiko rugsėjo 13 arba 14 d. Jos rūpesčiu tais pačiais metais Jeruzalėje pradėta statyti Šventojo Kapo ir Prisikėlimo bazilika, o baigta 335 metais. Šventojo Kryžiaus relikvijos buvo perkeltos į šią baziliką. Tai brangiausia krikščionių relikvija. 614 m. gegužės 20 d. persų kariuomenė, vadovaujama karaliaus Chosrovo II Parvizo, užėmė Jeruzalę. Ji sunaikino baziliką, o Šventojo Kryžiaus relikvijas išsivežė. 628 m. Bizantijos imperatorius Heraklis nugalėjo persus ir pagal taikos sutartį atgavo Šventąjį Kryžių, kurį pats basas įnešė į atstatytą Jeruzalės baziliką. Nuo šiol liturginėse knygose pradėta minėti rugsėjo 14-oji. Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę rugsėjo 14 d. popiežius įvedė VII a. viduryje.

Aukojamos šv. Mišios

Suvalkuose šv. Mišios prasidėjo 18 val. Jas aukojo šios parapijos klebonas Jarema Sykulskis (Jarema Sykulski) su 5 kunigais. Pirmąjį skaitinį „Iš skaičių knygos“ lietuviškai perskaitė Kostas Leončikas. Jame pasakojama, kaip izraelitai, keliaudami iš Egipto, pradėjo bruzdėti prieš Dievą ir Mozę. Už tai juos Dievas nubaudė. Paskui paminėta, kaip jie išprašė iš Dievo malonės. Gražų pamokslą pasakė klebonas. Jis daug kalbėjo apie šio skaitinio turinį ir kryžiaus prasmę žmogaus gyvenime. Taip pat atkreipė dėmesį, kad šios bažnyčios patronas, palaimintasis arkivyskupas T. Matulionis, kasdien gyveno su kryžiumi.

Suvalkų lietuviai su Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu ir svečiais iš „Ecce homo“   

Mišių metu Suvalkų lietuviai, pasipuošę sceniniais rūbais, sugiedojo šias giesmes: „Marija, skaisčiausia Marija“, „Dėkoju, Dieve, Tau“, „Mažą Jėzų ant rankų nešiojai“. Jiems akordeonu pritarė V. Batvinskas. Mišioms pasibaigus lietuviškai sukalbėtas dar „Dievo gailestingumo vainikėlis“.

Po mišių jų dalyviai nusifotografavo su klebonu. O iškilmėse dalyvavę tilto „Ecce homo“ atstovai (Waldemar Rataj iš Krokuvos ir Jacek Roszkowski iš Suvalkų), susižavėję lietuviškomis giesmėmis, panoro dar su lietuviais pabendrauti Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose.

„Ecce homo“ yra religinė bendruomenė, jungianti Krokuvą, Suvalkus ir Vilnių. Jos tikslas propaguoti Dievo gailestingumo kultą, remiantis šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II ir palaimintųjų mokymais. Ecce homo lotynų kalboje reiškia „štai žmogus“. Tokius žodžius prieš Jėzaus nukryžiavimą ištarė Poncijus Pilotas priešiškai nusiteikusiai miniai.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia