Sveikiname magistrę Rimantę Pauliukaitytę

1

Sveikiname Rimantę Pauliukaitytę, kuri VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete baigė magistro studijas ir šių metų sausio 12 dieną apgynė magistro darbą.

Rimantė Pauliukaitytė Punske

Rimantę gerai pažįsta mūsų portalo gerbėjai iš jos straipsnių ir vaizdo reportažų. Ji dvejus metus buvo kartu mumis, aprašinėjo čia vykstančius įvykius, kalbino įdomius žmones, prisidėjo prie istorijos paveldo metraščio „Terra Jatvezenorum“ leidybos, buvo viena iš jo bendraautorių.

Rimantės Pauliukaitytės magistro baigiamojo darbo tema Vietos bendruomenės tapatumo paieškos tinklaveikos visuomenėje: Punsko lietuvių bendruomenės atvejis (kūrybinis projektas). Darbo vadovė prof. dr. Kristina Juraitė.

Smagu, kad Rimantės Pauliukaitytės pasirinkta tema yra mums svarbi ir aktuali. Daug šiuolaikinės visuomenės komunikacijos vyksta internete ar naudojantis kitomis išmaniosiomis technologijomis. R. Pauliukaitytė sukūrė taikomojo pobūdžio ilgalaikį kūrybinį projektą, kuris gali būti įdomus Punsko lietuvių bendruomenei.

Atlikdama „Erasmus“ praktiką Punsko „Aušros“ leidykloje, Rimantė galėjo iš vidaus pažinti vietos lietuvių bendruomenės gyvenimą, šio krašto žmonių kasdienybę, darbus bei laisvalaikio praleidimo būdus, tarpusavio santykius ir kelią, kuriuo eina ši bendruomenė, siekdama išsaugoti tautinį identitetą.

Rimantė Pauliukaitytė, rengiant tinklalaidę „(susi)Pažinkime“

Praktiką Punsko „Aušros“ leidykloje ir internetiniame portale www.punskas.pl Rimantė pradėjo baigusi kūrybinių industrijų bakalauro studijas 2020 metais. Nuo tada užsimezgę ryšiai su Punsko bendruomene davė daug įvairių patirčių.

Rimantės Pauliukaitytės magistro baigiamąjį darbą sudaro teorinė ir kūrybinė dalys. Teorinėje dalyje atliekama mokslinės literatūros analizė (aptariama bendruomenės samprata, tapatumas, identitetas ir savivoka bei tinklaveikos visuomenės bruožai). Praktinėje dalyje pateikiama trumpa Punsko krašto apžvalga bei kūrybinis darbas – tinklalaidės „(susi)Pažinkime“ koncepcija ir refleksija. Tinklalaidžių seriją sudaro 7 epizodai, kuriuose atskleidžiamas pašnekovų požiūris į bendruomenės komunikaciją, tautinį tapatumą.

Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.

Magistro darbą sudaro 39 lapai, 6 paveikslai ir 4 lentelės (bendruomenės mokslinių tyrinėjimų apžvalga) bei kūrybinis darbas – tinklalaidės „(susi)Pažinkime“ koncepcija ir refleksija.

Magistro darbo išvadose Rimantė Pauliukaitytė rašo: „Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos ypatybės yra nulemtos informacinės visuomenės veiksnių, informacinis laukas nuolatos keičiasi, audiovizualiniam pasakojimui užimant vis didesnę reikšmę mūsų kasdienybėje, atsiranda naujų informacijos perteikimo būdų poreikis. Vykstantys globalizacijos procesai, didėjanti atskirtis tarp skirtingo amžiaus tinklaveikos visuomenės narių kelia naujus poreikius bendruomenės telkimo priemonėms, o norint mažinti esamą atskirtį tarp individų, kyla naujo, lengvai prieinamo ir iškoduojamo produkto poreikis. Medijos turi didelę reikšmę tapatumo konstravimui bei tautiškumo išsaugojimui, puoselėjimui, todėl svarbu jas identifikuoti ir pritaikyti. Mykolo Riomerio universiteto mokslininkų monografijoje „Individo tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijų“ (Morkūnienė, Aleksandravičius, Kuzmickas ir Bubelis, 2012) rašoma, kad individo socialinis ir kultūrinis tapatumas asmenį susieja su tauta ir valstybe, t. y. kitais. Autoriai pabrėžia, jog nuo atskirų individų tapatumo suvokimo priklauso visuomenės, tautos, valstybės tapatumo savivoka ir savivertė. Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos ypatybės yra nulemtos informacinės visuomenės veiksnių. Didelė dalis tinklaveikos visuomenės komunikacijos vyksta internete ar naudojantis kitomis išmaniomis technologijomis.

(…) Tinklalaidės pašnekovai įvardija rašytinių šaltinių ir kitų medijų svarbą istorinės atminties išsaugojimui, kuri yra ir neatsiejama tautinio tapatumo konstravimo dalis – mūsų tautos istorija yra labai turtinga, todėl belieka pasinaudoti tais pamatais, kuriuos mums paliko senoji karta, juos puoselėti. Svarbu suvokti, jog tautinė kultūra nėra vien tik pasilinksminimas, visų pirma – tai edukacija, savo tapatumo, šaknų puoselėjimas.“

Rimantė Pauliukaitytė tikina, kad šis projektas ir toliau bus tęsiamas, kad jis bus reprezentatyvus ir įtraukiantis didesnę auditorijos dalį. Tiklalaidės autorė laukia taip pat žiūrovų ir klausytojų pastabų.

sb, punskas.pl

1 KOMENTARAS

  1. Geriausi sveikinimai ir linkėjimai Gerb.Rimantei pasiekusiai dar vieną pakopą mokslo srityje.Malonu ir tai,kad minėtas magisterinis darbas yra susijęs su Sūduvos krašto Lenkijos lietuviais,-tad geros kloties Tau,Rimante!

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia