Suvalkų lietuviai paminėjo Lietuvos gimtadienį

0

Nuo 1989 m. Suvalkų lietuviai švenčia Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16­-ąją. Pradžioje minėjimai buvo labai kuklūs dėl ribotų galimybių. Šiemet Suvalkų lietuvių bendruomenė Lietuvos valstybės atkūrimo 102-ąsias metines šventė praeitą sekmadienį (2020-02-16). Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurias aukojo kunigai: Darius Vasiliauskas iš Marijampolės Šv. Vincento parapijos, Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski) ir Povilas Slaminis. Į bažnyčią Lietuvos valstybės vėliavą įnešė mokiniai, lankantys lietuvių kalbos pamokas.

Antroji šventės dalis, pavadinta „Dainų, eilių ir šokių pynė Lietuvai“, prasidėjo 17 val. viešbutyje „Loft 1898“. Į renginį atvyko nemažai žmonių – daugiausia suvalkiečių, bet buvo ir lietuvių iš Punsko bei Seinų. Minėjime dalyvavo visuomenei žinomi asmenys: Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovė, ambasadorė Izolda Bričkovskienė su vyru, Suvalkų miesto prezidentas Česlav Renkevič (Czesław Renkiewicz), Suvalkų miesto tarybos pirmininkas Zdzislav Pšelomiec (Zdzisław Przełomiec), Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas.

Šventės svečiai: LR konsulato Seinuose vadovė, ambasadorė Izolda Bričkovskienė su vyru, Suvalkų miesto prezidentas Czesław Renkiewicz, Suvalkų miesto tarybos pirmininkas Zdzisław Przełomiec

Pradžioje į salę buvo įnešta Lietuvos valstybės vėliava. Paskui šventės dalyviai sugiedojo Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. Visus atvykusius pasveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė ir Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Po jų trumpai pasisakė ambasadorė I. Bričkovskienė, kuri pasidžiaugė, kad Suvalkuose skamba lietuviškas žodis. Anot jos, tauta be atminties neturi ateities. Seinų konsulato vadovė pasidžiaugė taip pat, kad šventėje dalyvauja Suvalkų prezidentas Č. Renkevič ir padėkojo jam už paramą šio miesto lietuviams.

Kalbėdamas susirinkusiems Č. Renkevič priminė tuos Lietuvos patriotus, kurie 1918 m. atkūrė nepriklausomą valstybę. Pasidžiaugė, kad dabar tarp Lietuvos ir Lenkijos nėra sienos ir galima laisvai keliauti. Abi šalys priklauso NATO ir Europos Sąjungai. Jo nuomone, svarbiausios bendražmogiškos vertybės yra tolerancija bei pagarba kitiems. Prezidentas perdavė linkėjimus Lietuvai ir pasidžiaugė jos laimėjimais. Paminėjo ir lietuviško darželio Suvalkuose įkūrimo svarbą.

Mažiausiųjų suvalkiečių pasirodymas

Šventę vainikavo meninė dalis. Pirmieji pasirodė patys mažiausieji, kurie pašoko du šokius – „Graži mūsų šeimynėlė“ ir „Pučia vėjas“. Jiems vadovavo J. Malinauskaitė-Vektorienė, talkino Alicija Kraužlytė ir Arnoldas Vaznelis. Paskui pirmąją dainų pynę pristatė Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Kolektyvas padainavo šias dainas: „Išėjai, išėjai“, „Upės plauks“, „Atlikęs pareigą Tėvynei“, „Einu per žemę“. Tarp dainų Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Kodėl nesidžiaugti?“. Paskui vieną muzikinį kūrinį atliko neseniai įsikūrusi kapela „Suvalkų muzikantai“. Kapeloje groja Vytautas Batvinskas (akordeonas), Jonas Nevulis (armonika), Darius Malinauskas (akordeonas) ir Juozas Vaznelis (būgnas).

Besimokantys lietuvių kalbos mokiniai su mokyt. Terese Jonuškiene

Lietuvių kalbos besimokantys mokiniai padeklamavo vieną eilėraštį ir  sudainavo dvi dainas – „Sodžiaus jovarai“ ir „Tai gražiai mane augino“. Keletą dainų atliko jaunimo grupė, vadovaujama Arnoldo Vaznelio („Mėnulis tikras tėvas jo“, „Pinavija“, „Sudainuokime Lietuvą“). Akompanavo du muzikantai.

„Pinavija“. Dainuoja jaunimo grupė (vad. Arnoldas Vaznelis)

Alicijos Kraužlytės vadovaujamos jaunosios šokėjos pašoko „Kepurinę“ ir „Sesė sodą sodino“.

„Ančios“ kolektyvas (vad. Vytautas Batvinskas)

Antrąkart šį vakarą pasirodęs „Ančios“ kolektyvas padainavo: „Vienlangėj grytelėj“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Kokiais keliais bekeliaučiau“, „Pajūriais, pamariais“. Ričardas Jurgelevičius perskaitė savo eilėraštį „Vasario 16-oji“. Pabaigoje visi kolektyvai sudainavo Antano Baranausko „Giedu dainelę“.

Koncertą vedė J. Malinauskaitė-Vektorienė.

Minėjimą organizavo Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius, Lenkijos lietuvių bendruomenė, Meno fondas ART CLUB. Rėmėjai: Suvalkų viešbutis „LOFT 1898“, Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, Punsko „Aušros“ leidykla. Šį kartą viešbučio „LOFT 1898“ savininkas už salės nuomą repeticijoms bei koncertui neėmė pinigų. Už tai Suvalkų lietuviai jam nuoširdžiai dėkoja. Taip pat dėkojame Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovei, ambasadorei I. Bričkovskienei už vaišes, kurių metu Suvalkų lietuviai galėjo maloniai pabendrauti su atvykusiais svečiais.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia