Punsko „Aušros“ leidyklos dovanos

0

Prienų ir Birštono krašto žmonės jau seniai draugauja su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiumi, kur nuo seno gyvena lietuviai – jotvingių ir prūsų genčių palikuonys. Punskas ir Seinai pasižymi dar ir tuo, kad lietuviškų laikraščių, žurnalų bei knygų leidyba šioje Suvalkų trikampio dalyje turi gilias tradicijas. Spauda gimtąja kalba padėjo to krašto lietuviams išsaugoti savo tautinę tapatybę ir perduoti ją ateinančioms kartoms.

2022-ųjų metų pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykla išleido jau keturioliktąjį istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ tomą. Po vieną šio leidinio egzempliorių „Aušros“ leidykla padovanojo Prienų ir Birštono viešosioms bibliotekoms. Antroje 2022 m. metraščio dalyje yra išspausdintos ir Zitos Bartusevičiūtės bei Juozo Starkausko publikacijos. Abiejų autorių gimtinės yra prie vaizdingųjų Nemuno vingių ir smagu, kad šio krašto žmonių mintys sudomino Punske leidžiamo istorinio metraščio sudarytojus.

Skaitytojams dar norisi priminti, kad Punsko „Aušros“ leidykloje 2022 metais buvo išleista ir knyga „Bajorai Bartoševičiai – Lietuvos laisvės gynėjai, Birštono krašto kūrėjai“. Knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė yra padovanojusi šio leidinio 7 egzempliorius Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, 2 – Birštono bibliotekos skaitytojams, taip pat po vieną egzempliorių Prienų krašto ir Birštono muziejams. Knygos apie bajorus Bartoševičius ir jų bendražygius, kovojusius už Lietuvos laisvę, sudarytoja dėkoja dar kartą visiems, padėjusiems, kad ši knyga būtų sukurta ir pristatyta skaitytojams. Ypatinga padėka skiriama Birštono muziejaus kolektyvui (direktorė Vilijeta Šalomskienė, direktorės pavaduotojas Vytautas Šeškevičius).

Knygose sugulę mūsų tėvų ir protėvių likimai yra didžiulis lobynas, iš kurio galime semtis išminties ir stiprybės.

Rita Pauliukaitienė, Rimantė Pauliukaitytė

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia