Punske posėdžiavo Lenkijos lietuvių bendruomenės taryba

0

2023 m. gruodžio 10 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Atvykusius svečius ir tarybos narius pasveikino LLB Tarybos prezidiumo pirmininkas Sigitas Birgelis. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną. Meno programą parodė Suvalkų lietuvių grupė „Sūduva“.

Kalbėjo LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Genadijus Mackelis, vienas iš Lenkijos lietuvių bendruomenės steigėjų Juozas Sigitas Paransevičius ir kt.

LLB valdybos 2023 m. veiklą pristatė pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ji kalbėjo apie nuveiktus darbus ir planus ateičiai. Posėdyje nemažai dėmesio skirta Suvalkų lietuviškos mokyklos reikalams. Apie juos pasisakė LLB valdybos narys Alius Kliučinskas.

Posėdyje kalbėta ir šio krašto lietuvių jaunimo reikalais. Informacija apie LLJS veiklą pasidalijo naujai išrinktas jaunimo vadovas Tomas Venslauskas. Įdomus buvo ir Aidžio Staskevičiaus pranešimas apie LR Seimo ir PLB komisijos darbą.

Posėdyje daug diskutuota lietuvių kultūros, švietimo, sielovados, istorijos paveldo išsaugojimo klausimais. Nutarta, kad kitų metų rinkiminis LLB tarybos posėdis vyks lapkričio 17 d., nustatyta LLB tarybos narių skaičius ir rinkimo principai.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia