Nuotolinis mokymas – iššūkis visiems

0

Lenkijoje visos pagrindinės ir vidurinės mokyklos dėl koronaviruso plitimo grėsmės buvo uždarytos prieš dvi savaites. Pamokos jose nevyksta nuo kovo 12 d., tačiau moksleiviams tai nėra atostogų laikas. Jau nuo kovo 16 d. mokymo įstaigos ėmėsi organizuoti nuotolinį darbą. Lig šiol daugiausia mokymo medžiaga buvo tik kartojama, naujos temos aptariamos nebuvo.

Dabar, nuo kovo 25-osios, nacionalinės edukacijos ministro įsakymu nuotolinis mokymas organizuojamas visose mokyklose ir jos privalo garantuoti mokymo pagrindų vykdymą. Mokytojai pradeda vertinti moksleivių darbą pažymiais ir rašyti juos elektroniniuose dienynuose.

Punsko Dariaus ir Girėno mokykla

Kad ugdymo veikla nuotoliniu būdu vyktų sklandžiai, būtinos tam tikros sąlygos. Visi moksleiviai (ir mokytojai) turi turėti prieigą prie plačiajuosčio interneto, naudotis tik jiems skirtu kompiuteriu, turėti vaizdo kamerą, ausines ir darbo vietą. Mokyklai reikėtų užtikrinti prisijungimą prie mokymo platformos bei ryšį su mokiniais. Paprasta? Nelabai. Internetinis mokymas lig šiol paplitęs nebuvo, todėl daug priklauso nuo mokytojų patirties ir iniciatyvumo.

Jau pačią pirmą dieną Lenkijos žiniasklaida popietinėse ir vakaro žiniose pranešė apie įvairius sutrikimus – nutrūkdavo internetinis ryšys, strigo serveriai, atsirasdavo kitų bėdų. Ta proga prisiminta, jog dar 13 proc. namų ūkių neturi prieigos prie interneto (Vyriausiosios statistikos įstaigos praeitų metų spalio duomenys), o kompiuterių skaičius juose sudaro 83 proc. Tėvai skundėsi, kad nėra pajėgūs užtikrinti tuo pat metu keliems besimokantiems savo vaikams kompiuterių (beje, dalis jų dabar patys dirba nuotoliniu būdu), kad dingsta ryšys, pagaliau – kad mokytojai ant jų pečių užkrauna visą mokymą (Nes kaip kitaip pavadinti iš mokytojo gautą tokią užduotį: „Susipažinkite su temomis 6, 7, 8 ir 9“ ir nieko daugiau. Jokių paaiškinimų, jokių pasiūlymų.).  

Pasidomėjome, kokia padėtis mūsų krašto lietuviškose mokyklose. Pasirodo, visos pagrindinės mokyklos (Seinų „Žiburio“, Vidugirių, Punsko Dariaus ir Girėno) bei Kovo 11-osios licėjus rado būdų dirbti su moksleiviais ir bendrauti su tėvais. Mokyme dalyvauja visi mokiniai. Nuotoliniu būdu organizuojamos visos pamokos. Daugiausia naudojama „Office 365“ programa. Dirbama savaitiniu grafiku. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Vydra aiškina, kad šioje mokykloje matematikos, informatikos ir fizikos pamokos vyresnėms klasėms vyksta pirmadieniais, lenkų kalbos – antradieniais, lietuvių – trečiadieniais, ketvirtadieniais mokoma užsienio kalbų, vyksta kūno kultūros pamokos, o penktadieniais – gamtos mokslai. Su mokymo planu supažindinti moksleiviai ir tėvai.

Punsko licėjus

Taigi pagrindinis uždavinys mokytojams – pateikti mokymo turinį kuo įvairiau, pasitelkiant visas prieinamas priemones (elektroninius vadovėlius, vaizdo ir garso medžiagą), suderinti jį su pamokų trukme, o kuriant užduotis atsižvelgti į moksleivių galimybes, stengtis jas diferencijuoti. Ir, žinoma, neperkrauti mokinių, ypač pradinio ugdymo klasėse.

Šių klasių mokiniai turi namie tradicinius vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, tačiau jiems organizuoti nuotolinį darbą turbūt sunkiausia. Kad tokio mokymo rezultatai tenkintų visus, mokymo procese reikia dalyvauti ir tėvams. Būtina motyvuoti vaikus darbui (juk namai jiems siejasi su poilsio, ne mokymosi vieta), prižiūrėti atliekamas užduotis, padėti išsiųsti jas mokytojui. Ir čia, pasirodo, tėvai esti išradingi. Vidugirių mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė sako, kad „mokytojai gauna visko – ne tik nuotraukų su vaikų atliktomis užduotimis, bet ir vaizdo įrašų, pvz., kaip vaikai mokosi skaityti“.

Dėl mokymosi rezultatų ir brandos egzaminų labiausiai nerimauja Kovo 11-osios licėjaus vadovas Alvydas Nevulis. Trečiokams laiko liko nedaug, o kokie bus nuotolinio mokymo ir mokymosi rezultatai, dar neaišku. Nepaisant iškilusių sunkumų, mokykla stengiasi individualizuoti darbą ir visiems moksleiviams padėti pasiruošti egzaminams. Kasdien vyksta atskirų dalykų mokytojų konsultacijos.

Visų mokyklų mokytojai ir vadovai pasiekiami ne tik mokiniams, bet ir tėvams. Iškilus klausimų ar neaiškumų, jie kviečia kreiptis, klausti, konsultuotis.

Tėvams padėti užimti vaikučius tikslinga veikla stengiasi ir darželiai. Jie dalijasi įvairia ugdomąja medžiaga, vertingų vaizdo ir garso įrašų nuorodomis. „Turint omenyje, kad ne visi namie turi spausdintuvus, Punsko darželis savo auklėtiniams dalija ir išspausdintus spalvinukų lapus“, – sako darželio direktorė Alicija Valinčienė.

Nuotoliniu būdu pradeda dirbti taip pat mokytojai, kurie lietuvių kalbos (kaip dalyko) moko lenkiškose mokyklose. „Su vyresniais galima susirašinėti, dalytis tekstais ar užduotimis kad ir elektroniniais laiškais. Tačiau su jauniausiais tai labai sudėtinga, o dažnai ir neįmanoma, – sako B. Misiukonienė, – nes dalis mokinių yra iš mišrių šeimų, dar gerai kalbos neįvaldę, todėl su jais geriausia bendrauti tiesiogiai.  

Nuotolinis mokymas visiems dar naujovė. Todėl  kiekviena patirtis yra vertinga, o gerąja patirtimi verta dalytis. Šis mokymo būdas numatytas kol kas iki Velykų, tačiau tikriausiai bus pratęstas ilgesniam laikui.

nb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia