Neeilinė Seinų tarybos sesija dėl miesto garbės piliečio vardo suteikimo

0

Seinų burmistro Arkadiusz Nowalski iniciatyva šių metų sausio 13 dieną sušaukta neeilinė miesto tarybos sesija. Jos darbotvarkėje buvo numatytas tik vienas taškas – buvusiam Seinų konsulato vadovui, ministrui patarėjui Vaclovui Stankevič suteikti Seinų miesto garbės piliečio vardą.

Neeilinė miesto tarybos sesija. Foto http://www.um.sejny.pl

Burmistro pasiūlymas sukėlė nemažai diskusijų. Tarėjai argumentavo, kad neaišku, kas, kada ir už ką gali siūlyti kandidatus šiam garbingam vardui suteikti, kokiomis progomis ir kada jis būtų teikiamas, kokia būtų šio vardo atėmimo tvarka. Kai kurių tarėjų manymu, šios taisyklės yra būtinos, kitaip būtų pažeistos teisinės procedūros.

Arkadiusz Nowalski įrodinėjo tarybai, kad nėra šiuo klausimu jokių abejonių. Nebuvo jų ir kai miesto taryba Seinų miesto garbės piliečio vardą suteikė maršalui Juzefui Pilsudskiui.

Miesto tarėjai neatsižvelgė į Seinų burmistro argumentus. Galop jie priėmė du nutarimus. Pirmuoju Seinų meras įpareigojamas parengti Seinų miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus ir pateikti juos svarstyti tarybai. Antruoju – atidėti svarstymą dėl Seinų miesto garbės piliečio vardo suteikimo buvusiam LR konsulato Seinuose vadovui Vaclovui Stankevič, kol minėti nuostatai nebus tarybos patvirtinti. Už pirmą nutarimą balsavo visi – 14 tarėjų, už antrą 8, prieš buvo 5 ir 1 susilaikė.

Lietuvos diplomatas Vaclovas Stankevič Lietuvos Respublikos konsulatui Seinuose vadovavo nuo 2015 iki 2019 metų. Per ketverius metus jis pasižymėjo įvairiomis iniciatyvomis ir darbais. Jo pastangomis Seinuose įvyko daug bendrų lietuvių-lenkų renginių. Jo veikla buvo pastebėta ne tik lietuvių, bet ir lenkų visuomenės.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia