JOTVINGIŲ KRAŠTAS

0

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus veiklos plane 2020 m. balandžio 28 d. buvo numatytos Punsko lietuvių istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ 11-ojo tomo ir knygos „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ sutiktuvės (bendradarbiaujant su LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų ir „Mokslininkų rūmai“ skyriais).
Dalyvauti renginyje ir metraščio „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ 11-ąjį tomą pristatyti kviesti akad. Arvydas Virgilijus Matulionis bei metraščio vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, skaityti pranešimus: prof. dr. Bronius Makauskas – „Suvalkų sutartis – didysis lūžis bendros Respublikos sampratoje“, akad. Gediminas Motuza Matuzevičius – „Jotvingių kraštas geologų akimis“. Knygą „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ pristatyti turėjo akad. Algirdas Gaižutis ir knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė, apie Punsko krašto lietuvių padėtį ir aktualijas papasakoti Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, koncertuoti Punsko folkloro ansamblis „Alna“. Renginį būtų vedęs ir įžangos žodį taręs Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas.
Dėl koronaviruso pandemijos nebuvus galimybės surengti viešo renginio, virtualioje erdvėje dalijamės akademiko Gedimino Motuzos Matuzevičiaus straipsniu „Jotvingių kraštas geologų akimis“, kuris išspausdintas „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ metraščio 12-ojo tomo 1 dalyje.

LMA Organizacinio skyriaus informacija

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia