Jau atstatyta Punsko „špitolė“

1

Prie Punsko bažnyčios akmeninės tvoros iškilo gražus, akį traukiantis pastatas. Tai atstatyta buvusi „špitolė“. Manoma, kad ji buvusi senesnė už dabartinę šventovę, t. y. jau „perkopusi“ 150 metų. Punskiečiai pastatą vadino „špitole“, nes čia buvo vargšų ir paliegusių žmonių prieglauda. Vėliau čia gyveno bažnyčios tarnai, o pastaruoju laiku – vyresni ar vieniši parapijos gyventojai.

Šiandien nežinia, kodėl „špitolė“ nebuvo įrašyta į architektūros paminklų registrą, bet tai tik palengvino jos atstatymą. Konservatorius neprieštaravo, nekėlė jokių kliūčių.
Iš pradžių ketinta pakeisti tik namo stogą. Tuomet paaiškėjo, jog viso pastato būklė apgailėtina. Medinis namas buvo toks apgadintas ir supuvęs, kad netiko renovacijai. Jam net grėsė griūtis, todėl nuspręsta jį nugriauti ir atstatyti.

Pastatas buvo nugriautas 2019 m. Naujas statinys turėjo būti pradėtas naudoti 2020 metų gegužės pabaigoje, tačiau atšiauri žiema darbus sulėtino.

Atstatytas pastatas iš išorės primena buvusią medinę „špitolės“ konstrukciją, tačiau iš tikrųjų naudotos modernios statybinės medžiagos. Pastate bus įrengti šeši socialiniai butai: keturi apačioje (po 40 kv. metrų) ir du palėpėje (po 50 kv. metrų). Vyresni žmonės gyvens apačioje, jaunesni – viršuje. Butai, kaip ir anksčiau, bus skirti neturtingiems ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Pastato atstatymas kainavo 1,6 mln. zl. Reikiamą sumą skyrė privatūs rėmėjai – per 50 metų Toronte gyvenantys punskiečiai Stasė ir Antanas Zimnickai.

Šių metų birželio 30 dieną Punsko valsčiaus taryba vienbalsiai nutarė jiems skirti Punsko valsčiaus garbės piliečių vardus.

Stasė ir Antanas Zimnickai jau daugelį metų rūpinasi Punsko krašto lietuvių sielovados, bažnyčios ir parapijos tikinčiųjų reikalais. Prieš keletą metų jų lėšomis buvo pakeisti Punsko bažnyčios langai, atnaujinta naujųjų kapinių koplyčia.

sb, punskas.pl

1 KOMENTARAS

  1. Ypatinga pagarba Gerb. kraštiečiams Stasei ir Antanui Zimnickams. Ačiū Jums !

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia