„Aušrelė“ – puikus žurnalas vaikams!

0

Nuo 2021 m. rugpjūčio Lenkijos lietuvių mėnesinį vaikų žurnalą „Aušrelė“ rengia Jurgita Batvinskienė (Stankauskaitė).

Jurgita yra Punsko Kovo 11-osios licėjaus absolventė. Baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 2014 m., baigusi studijas, sugrįžo į savo kraštą ir įsidarbino žurnaliste „Aušros“ redakcijoje. Tais pačiais metais pradėjo rengti lietuviškas laidas Balstogės televizijoje ir bendradarbiauti su internetiniu portalu punskas.pl.

2021 m. „Aušrelės“ 9 numeryje Jurgita Batvinskienė rašė: „Šiltai apkabinu visus mūsų lietuviško kampelio mažuosius draugus! Linkiu smagiai leisti laiką, daug žaisti, o žaidžiant mokytis. Pamatysite, kiek pasaulyje yra įdomių dalykų! Vartydami šį „Aušrelės“ numerį, pastebėsite, kiek jūsų daug! Čia rasite kelias užduotis, tad pasiruoškite pasukti savo galveles. O pačioje pabaigoje laukia jūsų rudeninė pasaka. Būtinai parodykite ją vyresniems šeimos nariams ir kartu perskaitykite, nes…

Pasakos lavina kalbą.
Pasakos padeda fantazuoti.
Padeda pažinti pasaulį ir save.“

Linkime Jurgitai sėkmės rengiant šį puikų ir gražų žurnaliuką vaikams.

Apie „Aušrelę“ pasakoja Jurgita Stankauskaitė

***

Iki 1997 m. „Aušrelė“ buvo viena iš „Aušros“ kertelių. Joje buvo publikuojama vaikų kūryba: eilėraščiai, apsakymai, nuotraukos ir piešiniai. Ilgainiui pastebėta, kad vaikai mielai rašo redakcijai, siunčia piešinukus ir kūrybą. Sumanyta leisti atskirą laikraštėlį, skirtą mažiesiems skaitytojams.

Lietuviškos mūsų krašto mokyklos pateikia redakcijai vaikų darbelių: piešinių, eilėraščių, apsakymų, kryžiažodžių, galvosūkių ir nuotraukų. Iš surinktos medžiagos redaktorė sudaro „Aušrelę“.

„Aušrelės“ steigėja buvo Punsko „Aušros“ leidykla (1997 m.). Nuo 2006 m. ją leidžia Lenkijos lietuvių draugija.

Šiuo metu žurnalą finansiškai remia Lenkijos vidaus reikalų ministerija. Leidinio tiražas 600 egz. Žurnalą maketuoja ir spausdina Punsko „Aušros“ leidykla. Maketuoja Vida Valinčienė. Kalbą tvarko Birutė Ołów.

Leidinį galima užsiprenumeruoti. „Aušrelė“ patenka į visas lietuviškas mūsų regiono mokyklas.

Redakcija įsikūrusi Punske, Mickevičiaus g-vė 23.

Pirmoji „Aušrelės“ vyr. redaktorė buvo Alicija Sitarskienė (1997–2000 m.). 2000 m. nuo jos vairą trumpam perėmė Božena Bobinienė, kuriai talkino Birutė Burdinaitė ir Nijolė Birgelienė. 2003–2006 m. žurnalą redagavo Rūta Burdinaitė.

Nuo 2005 m. „Aušrelės“ vyr. redaktorė yra Vida Baranauskaitė (Valinčienė). 2018–2019 m. jai talkino Dalia Makauskienė, 2019–2021 m. – Birutė Venslauskienė, nuo 2021 m. rudens – Jurgita Batvinskienė (Stankauskaitė).

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia