100-asis „Suvalkiečio“ numeris

0

1992 m. švenčiant Suvalkų LLD skyriaus 30-metį, kilo mintis išleisti proginį leidinuką, tačiau laikas parodė, jog neapsiribota vienkartiniu spaudiniu. Pradėtas leisti skyriaus biuletenis, kuris pasirodydavo 2 kartus per metus. Jį redaguoti ėmėsi pirmojo leidinuko sumanytojas Kazimieras Baranauskas, jam talkino Gintautas Marcinkevičius ir Kostas Leončikas. Stilių tvarkė Algis Uzdila, maketavo Sigitas Birgelis, o spausdino „Aušros“ leidykla.

1993 m. kalėdinis biuletenis

Nors pradžia buvo kukli, tačiau suvalkiečiams netrūko drąsos svajoti apie rimtesnį periodinį leidinį. „Kyla mintis ateityje siekti drąsos ir imtis leisti pastovų laikraštėlį. Būtų juk nebloga, jei pasirodytų jis bent kartą į ketvirtį“ – skaitome 1995 m. biuletenyje („Suvalkietis“ 95/2/8). Taip ir įvyko – nuo 1998 m. „Suvalkiečio“ žurnalas skaitytojus pasiekia keturiskart per metus. Pradedant 1998-aisiais, septynerius metus jį redagavo Gintautas Marcinkevičius. Šiam atsisakius, darbą tęsia K. Baranauskas. Redakcijos bendradarbių gretas papildė Teresė Uzdilaitė, Juozas Vaznelis, Pranas Sovulis, Elė Staskevičienė, Onutė Virbylienė ir kt. Kalbą taiso B. Burdinaitė-Ołów (dabar ją pavaduoja Lidija Nevulytė), maketuoja Valdas Žilionis.

Žurnalas plačiai atspindi Suvalkų lietuvių gyvenimą. Svarbūs bendruomenei įvykiai aprašomi straipsniuose, o smulkesni paminimi kruopščiai rengiamoje kronikoje. Spausdinama daug tekstų istorine tematika – dažnai jų autoriai remiasi Suvalkų archyvo medžiaga ir žmonių atsiminimais. Nemažai dėmesio skiriama kultūrai – kultūriniams renginiams, literatūriniams suvalkiečių bandymams bei naujų knygų recenzijoms.

„Suvalkietis“ turi gražų būrį savo skaitytojų ir prenumeratorių. Žurnalas pasirodo 500 egz. tiražu. Jo leidybą dabar iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Sveikindami žurnalo redakciją ir bendradarbius su 100-uoju numeriu, linkime Jiems ne tik ištvermės tolesniame darbe, bet ir naujų pasiekimų publicistinėje veikloje. 

nb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia