„Žiburio“ mokyklai skolą grąžins

Seinų savivaldybė nepervesdavo pinigų už vaikus, lankančius darželį ir „Žiburio“ mokyklą, nuo pat jos įkūrimo, t. y. 2005 m. Daugelį metų nemokant teisės aktais numatytų lėšų, skola išaugo iki 2,2 mln. zlotų (su delspinigiais). Pasikeitus miesto vadovams, pradėta tartis dėl jos grąžinimo. Iki šiol mokykla jau atgavo milijoną zlotų. Likusius pinigus savivaldybė grąžins iki 2022 metų, mokėdama maždaug po ketvirtį milijono kasmet. Šis šalių susitarimas sankcionuotas teisme, todėl tikėtina, kad mokykla tikrai atgaus visus pinigus.   

„Žiburio“ mokykloje besimokančių vaikų skaičius auga. Šiemet ją lanko 107 vaikai, 15 iš jų – pirmokai.

Seinų "Žiburio" mokykla

Seinų „Žiburio“ mokykla

nb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.