Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Vladislovas Jogaila, norėdami priartinti LDK prie Vakarų Europos kultūros, 1387 m. pradėjo krikštyti Lietuvą pagal Romos katalikų apeigas. Tačiau dėl tuo metu susiklosčiusių istorinių, politinių aplinkybių Žemaitija liko nepakrikštyta. Jogailos ir Vytauto iniciatyva žemaičių krikštas buvo pradėtas tik 1413 m., o baigtas 1417 m., įsteigiant Žemaičių vyskupystę.

Krikštytojai plaukė laivais Dubysos upe, o kelionę baigė pėsčiomis prie Luokės ant Šatrijos kalno. Kelionės metu buvo pakrikštyta keletas tūkstančių žemaičių.

Pabaigti žemaičių krikštijimo misijos 1417 m. į kraštą atvyko Konstanco bažnytinio susirinkimo legatai: Lvovo arkivyskupas Jonas ir Vilniaus vyskupas Petras. Jie įsteigė Žemaičių vyskupystę su centru Medininkuose (dabar – Varniai) ir paskyrė pirmąjį Žemaičių vyskupą Motiejų Trakiškį. Vytauto iniciatyva buvo pastatyta šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose.

Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus bus minimas 2013 metais Telšiuose, Žemaičių Kalvarijoje ir Varniuose.

Dail. M. Gribauskas. Kreidinis popierius. Ženklas 30×36 mm.

635. 2,45 Lt – V. Tetmajerio freskos „Lietuvos krikštas“ fragmentas Sosnovece, Lenkijoje ir vyskupas Motiejus Trakiškis.

Tiražas 0,080 mln. Spausdina „Garsų pasaulis“.

Šaltinis: post.lt

 

Komentavimas negalimas.