XXVII knygos mėgėjų draugijos susirinkimas

2017 m. sausio 27 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko XXVII knygos mėgėjų draugijos metinis ataskaitinis susirinkimas. Apie šios elitinės bibliofilinės visuomeninės organizacijos veiklą 2016 m. papasakojo jos pirmininkė Dalia Poškienė.

27-knygu-kauno

2016 metų veiklos apžvalga

Sausio 27 d. buvo surengtas XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 85-mečio minėjimas Vilniuje, Signatarų namuose.

Vasario 12 d. Politinių kalinių ir tremtinių salėje vyko poetų E. Keturakio ir S. Abromavičiaus knygų „Tiktai akimirkos“ ir „Sutikau raudonžiedį vakarą“ sutiktuvės.

Vasario – kovo mėn. Kauno šv. Jurgio konvente veikė Henriko Kebeikio ikonografijos paroda „Nepriklausomybės keliu“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Parodoje buvo eksponuojami žemėlapiai, teisės aktai, bylojantys apie lietuvių kovas už Lietuvos Nepriklausomybę.

Vasario 14 d. buvo surengta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Koncertinę programą atliko Bendruomenės centro “Žaliakalnio aušra“ mišrus choras „Gaida“.

Vasario 23 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko renginys „Karaimai lietuvių istorijoje ir literatūroje“. Renginyje pristatyta Henriko Kebeikio ikonografijos virtuali paroda “Nepriklausomybės keliu”.

Kovo 6 d. Šv. Jurgio konvente Draugija organizavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimą. Buvo pristatytos naujausios prof. akademiko Romualdo Grigo knygos „Portretiniai eskizai“ ir „Lietuvių tapatybė ir Europa. Istoriosofinis aspektas“.

Kovo mėn. Kauno šv. Jurgio konvente buvo surengta Henriko Kebeikio ikonografijos paroda „Nepriklausomybės keliu“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai.

Balandžio 27 d. sutikta prof. Vygando Čapliko knyga „KARJALA VERŽIASI ATEITIN“, atversta Perpetua Dumšienės parengta knyga Antanas Kalanavičius „Dvi saujos laiko“.

Gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune vyko XXII tarptautinė, tradicinė knygos šventė „Laikas gyvena knygose“, skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 85-mečio minėjimui ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Birželio 14 d. Kauno šv. Jurgio kankinio konvente XXVII knygos mėgėjų draugijos pastangomis buvo atidaryta Gintauto Velykio kūrybos darbų paroda, skirta Gedulo ir vilties dienai, SUSTOJIMAI.

Gegužės 27 d. Anzelmo Matučio gimtinėje, Zomčinės km. XXVII knygos mėgėjų draugija organizavo XXI vaikų knygos šventę – tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris 2016“.

Birželio 3 d. Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje vyko parodos „Alytaus tiltai ikonografijoje“ pristatymas.

Liepos 14 d. XXVII knygos mėgėjų draugija ir Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus rengė rašytojo Laimono Inio šeštosios sakmių ir legendų knygos „Sparnuotojo Nykštuko strėlė“ sutiktuves.

Liepos 2 d. Draugija dalyvavo aštuntuosiuose tarmių ir šnektų atlaiduose Demeniškiuose, Lazdijų raj., rašytojo Romo Sadausko sodyboje.

Liepos 9 d. Vaikų literatūros muziejuje surengta JAV rašytojos Lonetos M. Taylor-Gaines knygos vaikams “Fia ir drugelis” sutiktuvės.

Rugpjūčio 28 d. Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje vyko XXVII knygos mėgėjų draugijos 85-mečiui skirta atminties valanda ir paroda „Nepriklausomybės keliu“.

Lapkričio 13 d. vyko Saulutės Genovaitės Markauskaitės knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ sutiktuvės. Autorės išleistas knygas pristatė XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė.

Lapkričio 27 d. vyko istorijos ir atminties valanda “Tautos kilmės lopšys ir Nepriklausomos valstybės aušros Sūduvoje”. Sūduvos mokslo ir kultūros draugijos vicepirmininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Kęstutis Subačius atvertė autorines knygas, skirtas Sūduvos krašto kultūrinio-dvasinio paveldo, jo žmonių istorinei atminčiai, tautinės tapatybės suvokimui.

Gruodžio 10 d. Draugija dalyvavo Istorijos paveldo konferencijoje ir „Jotvingių krašto“ metraščio (8 tomo) pristatyme Punske. Renginio metu vyko Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas jų žuvimo vietoje. 

27-knygu-draugija

***

XXVII knygos mėgėjų draugija yra bibliofilinė visuomeninė organizacija, įkurta 1930 metais Kaune. Draugijos steigėjų gretose buvo to meto žymūs Lietuvos intelektualai kaip antai Juozas Tumas-Vaižgantas, dailėtyrininkas docentas Paulius Galaunė, Lietuvos Steigiamojo Seimo narys Juozas Paknys, advokatas Viktoras Cimakauskas, profesorius Vaclovas Biržiška, pulkininkas Vytautas Steponaitis ir kt. Sovietmečiu Draugijos veikla buvo uždrausta. Ji buvo atkurta 1993 metų birželio 27 dieną. 

Draugija organizuoja knygų parodas, paskaitas, konkursus ir kitus renginius, bendradarbiauja su panašaus profilio Lietuvos ir užsienio bibliofilijos organizacijomis, propaguoja lietuvišką knygą, renka ir skelbia visuomenei duomenis apie įžymiausius Lietuvos bibliofilus, leidžia leidinius, skleidžia informaciją apie išleistas bibliofilines knygas Lietuvoje ir užsienyje.

 XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai:

KĘSTUTIS SUBAČIUS – istorikas, Sūduvos krašto kultūros, mokslo draugijos vicepirmininkas,

GEDIMINAS ZEMLICKAS – žurnalistas,

VYTAUTAS GOCENTAS – M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos komplektavimo skyriaus vedėjas, Mažosios Lietuvos draugijos vicepirmininkas, laikr. Voruta redkolegijos narys,

BIRUTĖ BUTKEVIČIENĖ – buv. Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė, Kultūros kongreso tarybos narė, M. Mažvydo bibliofilų klubo narė,

ARIMANTAS DUMČIUS – Seimo narės A. Papirtienės padėjėjas, buv. ilgametis Seimo narys, Šilingo, Zanavykų draugijų valdybos narys, kolekcininkas,

PERPETUA DUMŠIENĖ – Meno kūrėjų asociacijos Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Vaižganto premijos laureatė, LPD narė, KMD valdybos narė,

ZENONAS KERUTIS – teisininkas, advokatas, kolekcininkas,

JUOZAS DINGELIS – KMD pirm. pavaduotojas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas,

PAULIUS MARTINAITIS – J. Urbšio vid. mokyklos direktorius, kolekcininkas,

SAULIUS BYTAUTAS – Šv. Jugio kankinio konvento gvardijonas, OFM. 2 k. mokslų daktaras,

TAUTVYDAS MAJAUSKAS – spaustuvės “Morkūnas ir Ko” direktorius,

VYGANDAS ČAPLIKAS –  profesorius, Gražinos Didelytės palikimo puoselėtojas, įkūręs muziejų, parašęs knygų etninės istorijos, kultūros paveldo ir kt. klausimais,

DALIA POŠKIENĖ – draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos – Graduated women international padalinio Lietuvoje prezidentė, LŽS narė, projektų vadovė,

DOMINYKAS AKSTINAS – galerijos Karužiškėje įkūrėjas, rezistencinio paveldo “Atmintis” įkūrėjas, vadovas, kolekcininkas, knygų leidėjas, 

STANISLOVAS GASIŪNAS – Sankt Peterburgo bibliofilų klubų narys,

JUSTINAS SAJAUSKAS – Marijampolės Tauro apygardos rezistencinio paveldo muziejaus vadovas, rašytojas, kolekcininkas,

ZENONAS VAŠKEVIČIUS – buvęs bibliotekos direktorius,

ROMUALDAS GRIGAS – akademikas, prof., filosofas, knygų autorius,

ALGIRDAS ŠIMULYNAS – antikvarinio knygyno Dominikonų g. (Vilniuje) savininkas, kolekcininkas,

HENRIKAS KEBEIKIS – kolekcininkas, inžinierius, kelių muziejaus Vievyje globėjas, parodų organizatorius,

ALBINAS VAIČIŪNAS – Mažvydo klubo įkūrėjas, buvęs ilgametis Beatričės Grincevičiūtės muziejaus vadovas, knygyno vadovas, Zanavykų bendrijos įkūrėjas, Šilingo palikimo puoselėtojas,

BEATRIČĖ KLEIZAITĖ – menotyrininkė, Angelų muziejaus Anykščiuose, menų galerijos Marijampolėje įkūrėja, mecenatė, knygų autorė,

SIGITAS BIRGELIS – Punsko “Aušros” leidyklos vadovas, redaktorius, rašytojas,

PETRAS JONUŠAS – “Versmės” leidyklos vadovas, unikalių knygų serijų leidėjas,

JUOZAS RIMKUS – ekslibrisistų klubo vadovas,

VLADIMIRAS BERESNIOVAS – dailininkas, knygų iliustratorius, tarptautinių parodų laureatas,

VALDAS KUBILIUS – pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro generalinis direktorius.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.