Vyskupo Antano Baranausko gatvė ne Seinuose

Pagaliau ir Seinuose pervadintos gatvės: gen. Karolio Sverčevskio tapo Jurgio Grodzinskio (ul. Jerzego Grodzińskiego), Marcelio Novotkos – Kėnių (ul. Jodłowa), Liepos 22-osios – Vilniaus (ul. Wileńska), o Juliaus Marchlevskio – Seinų Sukilėlių (ul. Powstańców Sejneńskich) – praneša portalas sejny.net. Tokį nutarimą neseniai priėmė Seinų miesto taryba, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 1 d. Seimo įstatymu, draudžiančiu vadinti gatves, aikštes ar kitus objektus pavadinimais, kurie propaguoja komunistinį ar kitokį totalitarizmą. Įstatymas įsigaliojo rugsėjo 2 d.

Ir štai padėtas taškas. Tiesa, vietoj Marchlevskio gatvės gyventojai pageidavo Gardino (ul. Grodzieńska), o per patį posėdį ją dar siūlyta – „siekiant gerinti lenkų-lietuvių santykius“ – keisti į Lazdijų (ul. Łoździejska). Pavadinti Liepos 22-osios gatvę vyskupo Antano Baranausko vardu net nebuvo svarstoma.

lt-namai

Prisiminkime: tai padaryti lietuvių organizacijos pirmąkart pasiūlė 1995 metais. Tačiau net ir praėjus 13 metų, 2008-aisiais, jos vis dar nebuvo. Straipsnyje „Seinuose A. Baranausko gatvės greitai nebus“ (www.lrt.lt) galėjome perskaityti: „Seinų valdžia ir toliau neketina patenkinti Lenkijos lietuvių prašymo“. Šįkart burmistras rado naują pretekstą – gyventojų nenorą. „Apklausus gatvės, kuriai ketinta suteikti vyskupo vardą, gyventojus, konstatuota, kad tai daryti nėra jokio pagrindo – esą žmonės nepritaria tokiam žingsniui.“ (lzinios.lt) O iš tikrųjų žmonės nenorėjo padengti tokio keitimo išlaidų iš savo kišenės. Praėjo dar 8 metai. Įsigaliojus minėtam įstatymui, kuris savivaldybes įpareigojo per metus pakeisti su komunistine sistema susijusius gatvių, aikščių ir kt. objektų pavadinimus, miesto valdžia trauktis jau negalėjo.

Todėl ilgai nedelsdama nusprendė atsiklausti miesto gyventojų nuomonės. Seinuose veikiančios organizacijos ir gyventojų grupės iki 2016 m. rugsėjo 1 d. galėjo teikti savo siūlymus. 2016 m. rugsėjį „Aušroje“ (straipsnis Seinų „Boružėlė“ pavojuje) buvo rašoma, jog „lietuvių bendruomenės atstovai [...] pateikė pasiūlymą dvi Seinų gatves pavadinti Lenkijos ir Lietuvos valstybinių himnų autorių vardais, t. y. „22 Lipca“ gatvę – Vinco Kudirkos (V. Kudirki) vardu, o „J. Marchlewskiego“ gatvę – Juzefo Vybickio (J. Wybickiego) vardu.“ Ten pat pristatyti ir Seinų kultūros paminklų globos draugijos siūlymai. „Draugija nusprendė savo dėmesį sutelkti į 1919–1920 metus. Ji siūlo vienai gatvei suteikti Seinų Sukilėlių (Powstańców Sejneńskich) vardą, kitai – Nemuno Pergalės (Viktorii Niemeńskiej), trečiai – Sienos Apsaugos Tarnybos (Korpusu Ochrony Pogranicza). Tiesa, „22 Lipca“ gatvę, kurią 1995 m. lietuviai prašė pavadinti vysk. A. Baranausko (A. Baranauskasa) vardu, siūlo pavadinti Šv. Jono Pauliaus (Św. Jana Pawła II) gatve. Verta taip pat priminti, kad Seinuose jau seniai kelios gatvės pavadintos su 1920 m. siejamų asmenybių vardais.“

Taigi po 20 metų lietuviai, praradę viltį dėl A. Baranausko (juk paminklas vyskupui Seinuose pastatytas tik po 10 metų pastangų!), pasiūlė V. Kudirkos kandidatūrą.

Pasirodo, nei vienam iš jų nėra vietos Seinuose. Ir dar greitai nebus.

Tačiau viename iš Lenkijos miestų Vyskupo A. Baranausko gatvė vis dėlto yra. Ir ji taip pavadinta dar 2009 metais. Kur?

nb, punskas.pl

 

vienas komentaras Vyskupo Antano Baranausko gatvė ne Seinuose;

  1. Latras sako:

    O aš tai sau ir žinau kokiame mieste ta gatvė