Visų šventųjų šv. Mišios Punsko kapinėse

2017 m. lapkričio 1 d. – Visų šventųjų dieną – Punsko kapinėse buvo laikomos šv. Mišios už mirusius, palaidotus kapinėse ir visoje Punsko parapijos žemėje. Jas atnašavo kunigas Marius Talutis.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.