Vilniuje prasidėjo PLB XVI Seimas

2018 m. liepos 8 d. Vilniuje prasidėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas. Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime dalyvaus PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai. Apie 150 dalyvių iš 35 pasaulio valstybių spręs lietuvių bendruomenių ir Lietuvos – išeivijos santykių aktualius klausimus.

XIII PLB Seimo akimirka

XIII PLB Seimo akimirka. Sigito Birgelio nuotr.

„Pirmasis PLB Seimas įvyko prieš 60 metų. Šio jubiliejinio Seimo metu turėtume susitarti dėl PLB ateities gairių, nes pirminiai tikslai, numatyti PLB pamatiniuose dokumentuose, jau pasiekti – Lietuva nepriklausoma, sėkmingai integravosi į Europos ir transatlantines struktūras, patikimai saugoma NATO. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad viskas padaryta ir mes galime sudėti rankas! Tautiečiai išsibarstę po pasaulį, Lietuva susiduria su demografinėm problemomis – todėl PLB privalo nukreipti savo veiklas į naujų iššūkių sprendimus. Juos indentifikuoti, klasifikuoti bei rasti būdų ir kelių jiems spręsti bus vieni iš svarbiausių PLB Seimo uždavinių. Bene svarbiausias darbas, kuris laukia mūsų artimiausioje ateityje – referendumas dėl pilietybės išlaikymo ir būsimi 2019 Pasaulio lietuvių metai bei burti ir stiprinti lietuvių bendruomenes pasaulyje!“ – sakė PLB Pirmininkė Dalia Henke.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas posėdžiaus iki liepos 11 d.

PLB Seimo programa

punskas.pl

 

 

Komentavimas negalimas.