Vilniuje posėdžiauja PLB ir PLJS vadovai

Š. m.  rugpjūčio 10-12 dienomis Seimo rūmuose vyksta Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimas.

Užsienyje gyvenantys lietuviai diskutuos apie programos „Globali Lietuva“ reikšmę, šios programos vykdymą, išklausys Lietuvos valdžios atstovų nuomones, ko Lietuva tikisi iš užsienio lietuvių.

Bus išsamiai aptartas naujas Lietuvos pilietybės įstatymas, jo vykdymas, trūkumai ir pasekmės, taip pat pristatytas neseniai įsikūręs judėjimas Lietuvos pilietybei išsaugoti, – pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

Suvažiavimo dalyviai diskutuos aktualiomis finansų, švietimo, kultūros, archyvų išsaugojimo, bendradarbiavimo tarp kraštų bei Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos, sielovados, sporto ir jaunimo temomis. Taip pat bus pradėta rengtis XIV Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimui, kuris vyks 2012 metų vasarą Vilniuje.

Pasaulio lietuvių bendruomenė veikia 41 krašte.

www.bernardinai.lt

Komentavimas negalimas.