Vidugirių mokyklos 100-mečio jubiliejus

Rugsėjo 17 dieną Vidugiriuose buvo švenčiamas šio kaimo mokyklos 100-mečio jubiliejus. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Vidugirių koplyčioje, kurias atnašavo: prelatas Edmundas Putrimas, kun. kanauninkas Česlovas Baganas, kun. Petras Gucevičius bei kun. Marius Talutis. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Pagrindinė šventės dalis vyko Vidugirių mokyklos aikštėje.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.