Verta gilinti žinias

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus

Ir dirvos ne'pleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi.

                                                                          Vincas Kudirka „Labora!“

Mokslas svarbus kiekvieno gyvenimo kelyje, su juo lengviau gyventi. Įdomu ir verta gilinti žinias ypač vaikystėje ir jaunystėje. Savo mintimis ir siekiais dalijasi Alicija Paškevičiūtė.

studijos

 Gyveni Radžiūčių kaime, toli nuo Punsko, bet sėkmingai baigei Punsko licėjų. Kokie tolesni planai?

 Man labai patinka amerikanistika. Licėjuje ypač gerai sekėsi mokytis anglų kalbos. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje įgijau vertingus, gerus šios kalbos pagrindus. Esu patenkinta abitūros egzaminų pažymiais.

Džiaugiuosi, kad sėkmingai pavyko patekti į pasirinktas studijas. Lankiausi Krokuvoje antrą kartą, kai reikėjo nuvežti dokumentus. Man labai patiko ypač senamiestis. Mane čia traukia neapsakoma jėga. Pirmą kartą Krokuvoje buvau besimokydama pagrindinėje mokykloje. Nuo tada svajojau dar ten sugrįžti. Dabar ta svajonė pildosi, ir man gera širdy. Neapsakomai malonus jausmas. Tikiuosi sėkmingai studijuoti, baigti mokslus ir gauti darbą. Noriu keliauti, dirbti turizmo srity, kur reikia kalbų. Nuo mažens mėgstu tapyti, piešti, bet nesieju su tuo savo ateities. Noriu laisvalaikiu piešti, kad atsipalaiduočiau nuo streso, neigiamų emocijų.

 Gal dar apie kitas studijas svarstei?

 Buvau Gdanske, esant progai prie jūros paatostogavau, bet Krokuva labiau traukia. Žinau, kad studijų programoje bus mokslas apie Ameriką ir kontinentą, žmones, politika, psichologija, o kalba – jau antrame kurse. Pagal Erasmus mainų programą bus galima išvykti į Ispaniją ir Angliją. Tad į Ameriką teks vykti savarankiškai.

Iš kur susidomėjimas Amerika? Pati nežinau… Mane tiesiog patraukė šita šalis, tai paskatino rinktis būtent šias studijas. Džiaugiuosi, stengsiuos mokytis, noriu įgyti kuo daugiau žinių.

 Ką rinkosi Tavo klasės draugai?

 Kiek žinau, beveik visi pasirinko studijas. Neturime kada susieiti, nes visi dirbame, kad turėtume pinigų studijų metu pragyventi. Aš dirbu Alnų dvarelyje. Sėdėti namie beprasmiška. Studijuodama galėčiau dirbti tik savaitgaliais, nes užsiėmimai su pertraukomis vyksta visą dieną, taigi laisvi bus tik šeštadieniai ir sekmadieniai.

 Kur planuoji apsigyventi?

 Yra galimybė gyventi bendrabutyje. Pateikiau prašymą ir kitus dokumentus, bet atsakymas ateis gana vėlai, rugsėjo 20 d., o studijų pradžia – spalio 1 d. Tačiau tikiuosi, kad gausiu teigiamą atsakymą ir vietą netoli universiteto esančiame bendrabutyje.

 Sėkmės studijuojant! Ačiū už pokalbį.

 Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.