URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas lankėsi Seinijoje

2018 m. balandžio 17 d. Seinų ir Punsko krašte viešėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas. Aradnykų-Lazdijų perėjoje jį pasitiko LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius bei konsulato sekretorius Petras Maksimavičius. Svečiai padėjo gėlių ant Lietuvos savanorių kapų Berznyko kapinėse bei Seinuose prie lietuvių poeto ir Seinų vysk. A. Baranausko paminklo, aplankė Lietuvišką menę.

Vėliau LR konsulate Seinuose Lietuvos delegacija kalbėjosi su Seinų „Lietuvių namų“, Lietuvių šv. Kazimiero draugijos ir „Žiburio“ mokyklos vadovais, lankėsi Seinų lietuvių „Žiburio“ bei Vidugirių mokyklose. Vizitui baigiantis Punsko lietuvių kultūros namuose Lietuvos delegacija susitiko su Punske ir Suvalkų mieste veikiančių lietuviškų organizacijų, kultūros ir švietimo įstaigų vadovais.

Susitikimų metu departamento direktorius M. Gudynas kalbėjo apie kertines Lietuvos politikos gaires užsienyje gyvenančių lietuvių klausimu. Lietuviškų organizacijų, švietimo bei kultūros įstaigų vadovai papasakojo apie  strateginius tikslus. Daug dėmesio skirta Suvalkų mieste gyvenančių lietuvių padėčiai aptarti. 

urm1

Svečiai lanko Lietuvišką menę. Nuotrauka iš http://consulate-sejny.mfa.lt/sejny/lt

sb, punskas.pl

vienas komentaras URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas lankėsi Seinijoje;

  1. Viktoras sako:

    ULD vadovas M.Gudynas patvirtino,kad Lietuva savo veikloje vadovaujasi ,,Globalios Lietuvos 2030m“ programa.Šią nelemtingą programą sukūrė ir įteisino 2012m.tuometinė valdančiosios TS-KD partijos /vadovas A.Kubilius/ Vyriausybė.Ši Globalios Lietuvos programa sudėliota vien neoliberalios ideologijos pagrindu,kurioje beveik nieko nekalbama apie lietuvių tautos išlikimą,jos kultūros,ypač kalbos, išsaugojimą ir sklaidą,tiesiog leidžiama suprasti,kad lietuviams geriausia ten,kur ,,duona baltesnė ir dešra storesnė“.Keista ir tai,kad dabartinė Lietuvos valdžia,ypač URM, nesistengia atšaukti minėtos ,,Globalios Lietuvos 2030″ programos,kuri yra labiausiai nevykusi iš visų Kovo 11-osios Lietuvos politinių strateginių tikslų.Tad,žinotina,kad lietuvių vienintėlė Tėvynė – Lietuva,o ne kažkuri kita pagal pasirinkimą.