„Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferencija 2017

2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje vyko „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferencija ir „Jotvingių krašto“ istorijos paveldo metraščio (9 tomo) sutiktuvės. Renginio pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Vėliau konferencijos dalyviams parodytas trumpametražis dokumentinis filmas „Punsko parapijai 420“.

Pagrindinę renginio dalį pradėjo Sigitas Birgelis, kuris papasakojo apie Punsko parapijos įkūrimą pagal karaliaus Žygimanto III dokumentusJūratė Vyliūtė kalbėjo apie bažnytinių altorių meistrą Adomą Karalių ir jo dukterį iš SuvalkųJuozas Vaznelis papasakojo apie katalikų, žydų ir evangelikų kapines Punsko parapijoje iki XIX a. pabaigos. 

Po kavos pertraukos pranešimą skaitė Vilija Ragaišienė. Ji kalbėjo apie vaizdingąją Punsko ir Seinų šnektų leksikąProf. Stanislovas Sajauskas papasakojo apie fotografą Kazį Lukšį ir jo veiklą pietų LietuvojeBenjaminas Kaluškevičius skaitė pranešimą apie Seinų ir Suvalkų apskričių delegatus Lietuvių konferencijoje Vilniuje 1917 m. Konferenciją vainikavo Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės paskaita „Partizanų vaikai“. Renginio pabaigoje vyko Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės – LLKS ginkluotųjų pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago dukros – pagerbimas ir trumpas Punsko vokalinio ansamblio „Tėviškės aidai“ koncertas (vadovas Gediminas Kraužlys). 

Konferencija buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.