Tautininkai si?lo A. Kubiliui trauktis

Balandžio 9 d. TS-LKD Tautinink? frakcijos Taryba pri?m? pareiškimą d?l TS-LKD pirmininko politikos, kuriame pareišk?, kad TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius ir dalis jo asmenin?s aplinkos d?l siaur? pragmatini? interes? sistemingai aukoja TS-LKD vertybines ir programines nuostatas, tod?l tur?t? trauktis iš partijos pirmininko pareig?.

Tautinink? pareiškime sakoma, kad TS-LKD Tautinink? frakcijos Taryba:

??sitikinusi, kad TS-LKD pirmininkas ir dalis jo asmenin?s aplinkos d?l siaur? pragmatini? interes? sistemingai aukoja TS-LKD vertybines ir programines nuostatas,

matydama nedemokratines tendencijas TS-LKD viduje, kai TS-LKD pirmininkas A. Kubilius palaipsniui nusavina visą partiją, diegdamas joje klaninius karjerizmo santykius ir taip naikina atsakomyb?s bei k?rybingumo pagrindus,

pareikšdama, kad TS-LKD pirmininko ir jo asmenin?s aplinkos trumparegiškas pragmatizmas gali visą TS-LKD atvesti prie id?jin?s ir politin?s prarajos krašto,

protestuodama d?l partijai primesto plano Vilniaus miesto savivaldyb?je sudaryti valdančiąją koaliciją su vadinamuoju ?V. Tomaševskio bloku?, kurio veikla grindžiama ypač suaktyv?jusia Lietuvos šmeižimo kampanija, Lietuvos valstyb?s, jos Konstitucijos ir ?statym? negerbimu, tautin?s nesantaikos kurstymu,

pabr?ždama, kad d?l simbolin?s mero k?d?s ir menamos valdžios Vilniaus mieste TS-LKD vadovai kelia pavoj? ne tik pačios TS-LKD ateičiai, bet ir visai šalies politinei sistemai, ir ne tik pačiam Vilniaus miestui, bet ir visos Lietuvos nacionaliniam saugumui,

dar kartą atkreipdama d?mes?, kad valdančioji koalicija, kuriai priklauso ir TS-LKD, neturi aiški? politini? gairi? ir atnaujinto bei konsoliduoto Vyriausyb?s veiklos plano, kuris esmingai prisid?t? prie Lietuvos tarptautinio konkurencingumo didinimo, Valstyb?s ir Tautos gyvybingumo stiprinimo, masin?s emigracijos stabdymo, o TS-LKD pirmininkas, b?damas ir Vyriausyb?s vadovu, nesiima joki? iniciatyv?, kad ryžtingai pakeist? tokią pad?t?,

p a r e i š k i a, kad nebemato jokios galimyb?s tapatintis su tokia dabartinio TS-LKD pirmininko politika ir si?lo jam atsistatydinti.?

Taip pat Tautinink? frakcijos Taryba nutar? balandžio 30 d. Tautinink? frakcijos konferencijoje svarstyti klausimą d?l Tautinink? frakcijos ateities T?vyn?s sąjungoje. Tautinink? frakcija ? TS-LKD pirmininko pareigas išk?l? du kandidatus ? Gintarą Songailą ir Ireną Degutienę.

Reaguodamas ? tautinink? pareiškimą TS-LKD kandidatas ? Vilniaus merus Raimundas Alekna ?Lietuvos ryto? televizijai pareišk?, kad, nepaisydamas joki? prieštaravim?, sieks koalicijos su V. Tomaševskio bloku, nes Vilnius ? daugiatautis miestas.

Neseniai V. Tomaševskis pagars?jo pareiškimu, kad ne lenkai turi integruotis Lietuvoje, o Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenantys lietuviai turi išmokti lenk? kalbą ir integruotis ? lenk? visuomenę.

www.alkas.lt

vienas komentaras Tautininkai si?lo A. Kubiliui trauktis;

  1. Viktoras sako:

    G.Songaila yra teisus.TS-KD partijai nesiseka su jos vadovais:nevykusiai vadovavo G.Vagnorius,R.Paksas,M.Laurinkus-visi jie buvo pašalinti arba patys paliko konservatori? gretas.Tik garbingai ir atsakingai šiai konservatori? partijai vadovavo prof.V.Landsbergis.Dabartinis TS-KD partijos pirmininkas A.Kubilius yra daugiau liberalas negu konservatizmo ir krikščionišk?j? vertybi? išpažintojas.Tad,kaip gali TS-KD partijai toliau vadovauti žmogus,kuris yra užsikr?tęs iškreiptos liberalizmo ideologijos virusu?