Tag: dėmesio

Mirė „Klumpės” vadovas Jonas Zakaravičius (naujai papildyta)

Jonas-zak-new1

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2018 m. vasario 11 d. apie 22 val. Balstogės ligoninėje mirė ilgametis Punsko lietuvių kultūros namų kapelos „Klumpė“ ir Vaikų liaudies meno studijos „Puniukai“ vadovas Jonas Zakaravičius.

Velionis bus pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose, Vokiečių g. 3. Jį galima lankyti antradienį (iki 22.00 val. LT laiku). Laidotuvės – trečiadienį Marijampolės kapinėse. Urna išnešama 9.30 val. (LT laiku). Mišios Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 10.00 val. (LT laiku).

Šeimos prašymas: Neneškite velioniui vainikų, tik simboliškai gėlę.

DĖMESIO!

  • Vasario 13 d. 15.30 val. nuo Punsko LKN organizuojama išvyka į šermenis. Visus norinčius atsisveikinti velionį kviečiame vykti kartu.
  • Vasario 14 d. 7.00 val. nuo Punsko LKN vyksime į laidotuves.  
  • Vasario 18 d. (sekmadienį) 8.00 val. Punsko bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusį Joną Zakaravičių.