Šv. Jurgio atlaidai Punske

jurgines2018_

Maloniai kviečiame visus kraštiečius bei svečius į

Lietuvos globėjo šventojo Jurgio atlaidus Punsko bažnyčioje.

Balandžio 29 dieną, sekmadienį:
11 val. – giedamas Punsko rožančius,
12.15 val. – Suma.

Atlaidų svečias - Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius kun. Mykolas Sotničenka.

Po šv. Mišių bus Eucharistinė procesija.

Šventasis Jurgis nuo amžių globoja mūsų kraštą ir ūkininkus. Švęskime drauge! 

Prie šv. Jurgio altoriaus atlaidų metu bus rašomos Mišios prašant Dievo palaimos ir šv. Jurgio globos ūkyje.

Komentavimas negalimas.